Bouwkundig Erfgoed

De administrateur-Generaal van het Vlaamse Instituut voor Onroerend Erfgoed (VIOE) heeft bij besluit van 14 september 2009 de inventaris van het bouwkundig erfgoed vastgesteld.

Dankzij de vaststelling worden volgende vijf wettelijke bepalingen in de regelgeving over onroerend erfgoed, ruimtelijke ordening, wonen en energieprestaties geactiveerd:

  • om een gebouw uit de vastgestelde lijst af te breken is altijd een stedenbouwkundige vergunning nodig. Die wordt door het gemeentebestuur afgeleverd, al dan niet nadat de erfgoedwaarde van het gebouw afgewogen is via een algemene onroerenderfgoedtoets;
  • voor het plaatsen van zonnepanelen of zonneboilers op een plat dak of geïntegreerd in een hellend dak van een gebouw uit de lijst is altijd een stedenbouwkundige vergunning nodig;
  • zonevreemde gebouwen uit de lijst kunnen vlotter een nieuwe functie krijgen;
  • gebouwen uit de lijst mogen afwijken van de geldende normen op het gebied van energieprestatie en binnenklimaat, voor zover die afwijking nodig is om de erfgoedwaarde van het pand in stand te houden;
  • in de sociale woningbouw geldt de regel dat kosten voor renovatie maximaal 80 % mogen bedragen van de prijs voor een nieuwbouw van dezelfde omvang. Als de renovatiekosten meer bedragen, moet het gebouw worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Voor gebouwen uit de lijst geldt die 80%-regel niet. Op die manier wordt sociale huisvesting in deze gebouwen door renovatie gestimuleerd;
     

Meer info vindt u op: inventaris.vioe.be

Inventaris Bouwkundig Erfgoed Nieuwpoort

De administrateur-Generaal van het Vlaamse Instituut voor Onroerend Erfgoed (VIOE) heeft de inventaris van het bouwkundig erfgoed op 8 november 2012 terug vastgesteld.

Inventaris Bouwkundig Erfgoed Nieuwpoort (PDF, 434 kB)