Bomenplan

Het bestuur maakt werk van meer openbaar groen in de stad.Het algemeen belang vraagt om een groene aankleding van de stad terwijl in het individuele belang bomen niet altijd gewaardeerd worden. Een evenwichtige afweging tussen beide visies is nodig.

Het ontwikkelen van een boombeleid is de eerste stap naar het ontwikkelen en instandhouden van het bomenbestand. Zeker zo belangrijk is het onderhoud, gericht op het in stand houden van een gezond en veilig boombestand.

Het beheer omvat globaal de volgende werkzaamheden: inspectie, snoei, groeiplaatsverbetering, ziektebestrijding en het voorkomen en verhelpen van overlastsituaties.

Voorwaarde voor de straatbomen is dat ze veilig zijn. Daarom wordt, naast de begeleidingssnoei bij jonge bomen, enkel sporadisch gesnoeid als dat nodig is.
Breukgevoelige takken worden dan weggehaald of ingesnoeid: dode of aangetaste takken, plakoksels, opzware takken, etc.

De Stad gaat ook op zoek naar nieuwe ruimtes om stedelijk groen te ontwikkelen zoals een geboortebos of natuurbegraafplaats. Er wordt ook verder werk gemaakt van ontharding. Zo kan het regenwater zo goed mogelijk opgevangen en opnieuw gebruikt worden.

Bomen