Een stad vol stellingen - de wederopbouw van Nieuwpoort-stad na WO I

Een stad vol stellingen, wederopbouw van Nieuwpoort-stad

Op het einde van de Eerste Wereldoorlog was de tol voor Nieuwpoort hoog. Na vier jaar beschietingen bleef van de stad en haar sluizenstelsel alleen nog modder en puin over. Toen in november 1918 de wapens zwegen, was het ordewoord van de teruggekkeerde Nieuwpoortenaren 'Wederopbouw !'. Aan de hand van nooit eerder gepubliceerde documenten, plannen en foto's toont de auteur de evolutie van een grote, totaal onbewoonbare puinhoop naar een volwaardige, moderne stad. 'Een stad vol stellingen' is een unieke hommage aan onze voorouders en de inspanningen die ze leverden om de stad Nieuwpoort op te bouwen tot wat ze vandaag is.

Prijs: 24,- EUR