Bevlogen dagen

Bevlogen Dagen

Niets kan Willy Coppens afschrikken, hij twijfelt nooit als hij een besluit heeft genomen. Volgens zijn commandant Rernad Jacquet, chef van de Belgische vliegbasis in de De Moeren, heeft de Belgische 'aas der azen' Willy Coppens: 'De snelheid van de sperwer, het oog van de arend, de moed van de valk en de lenigheid van de zwaluw!'. Voor Willy Coppens zijn dat natuurlijk aangenaam vleiende bewoordingen om met de beste vliegers onder de vogels te worden vergeleken. Een durver als Willy Coppens specialiseert zich in het aanvallen van Drachten met aangepaste munitie, brandkogels en sluwe naderingstactiek. Tussen april 1918 en oktober 1918 slaagt hij erin om 35 kabelballons neer te schieten. Hoeveel soldaten in de loopgraven hij daarmee uit de nood helpt, valt moeilijk in te schatten. (André Gysel)

Prijs: 27,- EUR