Albert en Elisabeth, mijn ouders

Albert en Elisabeth, mijn ouders

'Dit is geen biografie die alle feiten en gebeurtenissen uit het leven van mijn ouders vertelt, maar veeleer een verzameling persoonlijke souvenirs, gebaseerd op een volkomen onbekend gebleven correspondentie die mijn moeder mij naliet. Het zijn intieme gegevens, notities uit dagboeken die ik met de lezer heb willen delen.' (Marie José van Belgë)
Na de publicatie in de jaren 50, was dit boek decennialang uitgeput. Jammer, want de vlotte stijl van koningin Marie José zorgt ervoor dat dit zeer interessante en aangename lectuur is. Wie dit boek leest, begrijpt veel feiten en gebeurtenissen beter, zeker in verband met de Eerste Wereldoorlog. Daarom besloot de Private Stichting Stille Getuigen het boek te vertalen en 'Albert en Elisabeth, mijn ouders' in het Nederlands uit te geven. ( Luc Glorieux, eindredacteur stichting Stille Getuigen)

Prijs: 29,95 EUR