Bibliotheek - Medewerkers

Tussen de boeken in bibliotheek: Een gesprek met Evelyne De Pauw en Maya Van Malderen

Bibliotheken blijven ondanks de snel veranderende digitale wereld heel erg belangrijk. De bibliotheek vervult niet enkel een educatieve en informatieve rol, maar doet ook dienst als ontmoetingsplaats. Bibliothecaris Evelyne De Pauw en bibliotheekassistent Maya Van Malderen streven ernaar om de bib zo goed mogelijk uit te bouwen en alle bezoekers warm te onthalen.

Hoe zijn jullie gestart bij de Nieuwpoortse bibliotheek?

Evelyne: In 2003 ben ik van start gegaan in mijn huidige functie. Daarvoor had de bibliotheek het al enige jaren zonder bibliothecaris moeten stellen. Voor mij was het dus een serieuze uitdaging om de bib volgens mijn ideeën om te vormen.

Maya: Mijn carrière bij de bibliotheek startte 25 jaar geleden. Dat was in 1996. Daarvoor hield ik de lokale bib in Ramskapelle open. Dat was echter geen stadsbibliotheek. Ook in Nieuw - poort-Stad bestond er toen nog geen gesubsidieerde stadsbibliotheek. Daar kwam verandering in toen de toenmalige schepen van Cultuur Antoon Van Hoore - weghe mij vroeg of ik de stadsbib wilde beheren in afwachting van de komst van een nieuwe bibliothecaris. Deze functie heb ik dan tijdelijk bovenop mijn job in het onderwijs uitgevoerd.

Evelyne: Ondertussen bestaat ons team uit zeven leden. Elk heeft zijn specialisatie en draagt bij tot de goede werking van onze bibliotheek.

Hoe ziet jullie takenpakket eruit?

Evelyne: Het belangrijkste onderdeel van mijn functie is de communicatie tussen de dienst en het bestuur. Ik sta ook in voor het samenstellen van de collectie, de administratie, de facturatie en de opvolging van het softwarepakket. Vooral dat laatste aspect moet goed opgevolgd worden zodat onze bibliotheek mee is op vlak van digitalisering.

Maya: Ik ben vooral actief als baliemedewerker. Ik probeer mensen zo goed mogelijk te helpen en dat vind ik het leukste aspect van mijn job. Ik help mensen in hun zoektocht naar bepaalde boeken, geef suggesties en maak nieuwe bezoekers graag wegwijs in de bib.

Hoe gaan jullie om met bezoekers van de bib?

Maya: We proberen altijd vriendelijk en behulpzaam te zijn. Heel vaak krijgen wij complimenten voor onze service. Wij doen ons werk graag en dat enthousiasme straalt af op onze bezoekers. De mensen die wij over de vloer krijgen, zijn altijd goedgezind.

Evelyne: Soms vertellen mensen mij dat ze bepaalde zaken niet durven vragen in een of andere bibliotheek. Ik kan mij dat niet inbeelden hier in Nieuwpoort. Wij zijn een laagdrempelige instelling en proberen iedereen zo goed mogelijk bij te staan.

Maya: Onze dienstverlening gaat verder dan alleen informatie over boeken. Mensen komen naar de bib voor allerhande zaken. Toen de zelfuitleenbalie werd geïnstalleerd, hadden we wel wat schrik dat het contact met de bezoekers ging wegvallen. Gelukkig is dat helemaal niet zo. Mensen komen geregeld langs om met ons te praten.

Evelyne: Doordat veel mensen zichzelf bedienen, hebben wij meer tijd voor mensen dien hulp nodig hebben. Dat is niet alleen bij iemand die nieuw is, maar ook bij iemand die hulp nodig heeft om een bepaald boek te vinden.

Over welke eigenschappen moet een bibmedewerker beschikken?

 Evelyne: Je moet nauwkeurig zijn en in staat zijn om heel ordelijk te werken. Als bibmedewerker is het gewoon heel belangrijk om te weten waar alles staat. Het ergste wat ons kan overkomen, is wanneer de computer zegt dat een boek aanwezig is maar niet op de juiste plaats staat. Dan begint de zoektocht. Verder is een zekere liefde voor lezen en boeken wel een must.

Maya: Klopt! We moeten toch een zekere notie hebben van verschillende genres en auteurs. Je moet bovendien een boek kunnen meegeven dat niet in jouw interesseveld ligt. Wanneer ons gevraagd wordt een boek aan te raden, dan kunnen wij de nodige hulp bieden. Ik vraag achteraf altijd of ze mijn boekentip graag gelezen hebben of niet.

Evelyne: Van alle boeken die binnenkomen, lezen wij toch de korte inhoud of een recensie. Hierbij is het belangrijk dat we weten of het een auteur is die veel of weinig gelezen wordt. Hier komt ons softwaresysteem goed van pas. We weten precies hoeveel keer een boek gelezen wordt en of wij, indien nodig, extra exemplaren moeten aankopen.

Wat vinden jullie het leukst aan jullie job?

Maya: Dat we onze passie voor boeken kunnen gebruiken om anderen te helpen. Al van jongs af aan was ik graag bezig met boeken. Toen ze me in 1974 vroegen om de bibliotheek in Ramskapelle open te houden, aarzelde ik geen minuut. Ik ben het steeds graag blijven doen.

Welke bibbezoekers krijgen jullie over de vloer?

Evelyne: Je hebt twee types. Je hebt mensen die heel goed weten wat ze willen lezen. Anderen laten zich liever verrassen. Zij kijken rustig rond of er iets voor hen bij zit. Dit is de doelgroep die aan ons vraagt of wij boeken kunnen aanraden.

Maya: Je hebt mensen die soms uren zoeken naar het juiste boek. Ikzelf kijk graag eens naar de ‘kar’. Dat zijn de boeken die lezers nog maar juist teruggebracht hebben. Velen zijn hierdoor geïntrigeerd omdat iemand het boek toch leuk gevonden moest hebben.

Evelyne: Het rek met de nieuwe aanwinsten is het meest populair. Bijna iedereen die binnenkomt, kijkt eens naar de nieuwe boeken.

 Hoe selecteren jullie nieuwe boeken voor de bibcollectie?

Evelyne: We zoeken naar een evenwicht tussen wat populair is en wat wij vinden dat aanwezig moet zijn. Dat is niet altijd even gemakkelijk. De reden waarom je een bepaald boek aankoopt, kan heel verschillend zijn.

Maya: Zo heb je mensen die geen populaire boeken lezen, maar voorstander zijn van literaire boeken. Een ruim aanbod, daar gaan we voor.

Hoe beslissen jullie wat blijft en wat niet in de collectie?

 Evelyne: De aanvoer en afvoer van boeken is ongeveer gelijk. Door plaatsgebrek kunnen wij geen nieuwe boeken plaatsen zonder dat er eerst een paar oude uit het rek worden gehaald.

Maya: Dat is meestal op feiten en cijfers gebaseerd. We kijken wat er veel en weinig gelezen wordt.

Evelyne: Soms moet ik wel eens rek per rek afgaan om te kijken bij welke letters of genres ik boeken kan wegdoen. Wanneer er veel nieuwe boeken met dezelfde letter binnenkomen, moeten deze op het rek passen.

Hoe zouden jullie de bib van Nieuwpoort omschrijven?

Maya: Vroeger was de bib een echte ontmoetingsplek, maar door corona is dat grotendeels weggevallen. Langzaamaan komen de mensen terug naar de bib, maar het is nog steeds niet zoals vroeger.

Evelyne: We hebben jarenlang gewerkt om de bibliotheek méér te laten zijn dan een plaats waar je om een boek komt. De laatste twee jaar is dit concept door corona naar de achtergrond verschoven. Dit is niet alleen in Nieuwpoort zo, maar in bijna alle gemeenten.

Maya: Het zal veel geduld vergen om dit opnieuw te kunnen bekomen. We gaan er alvast met volle moed voor. Evelyne: We hopen wel dat de bib nog steeds een plaats is om je te laten inspireren. We beschikken over een ruim aanbod dat nog steeds aanspreekt. Een ander voordeel van een kleine bibliotheek is dat populaire boeken veelal beschikbaar zijn. Dit is vaak niet het geval in grotere bibliotheken.

Hoe proberen jullie de jeugd naar de Nieuwpoortse bib te krijgen?

 Evelyne: We proberen vooral in de schoolvakanties veel activiteiten te organiseren. Daarmee willen we meer bekendheid generen en de drempel verlagen. Velen jongeren worden lid van de bibliotheek omdat ze hier met school komen. Zo worden ze gestimuleerd om naar de bib te komen, ook buiten de schooluren.

Maya: Het is wel niet gemakkelijk om jongeren naar de bib te krijgen. Velen hebben een drukke agenda en zijn afgeleid door andere zaken.

 Evelyne: Je kunt een kind niet dwingen om te lezen. Je kunt het stimuleren. Verhaaltjes voorlezen kan bijvoorbeeld enorm bevorderend zijn.

Maya: Als gezinnen langskomen met hun jonge kinderen, zien we dat er veel interesse is. Van zodra ze echt kunnen lezen, haken velen af omdat ze het een opdracht vinden. Aan de andere kant heb je ook kinderen die blijven lezen. Strips of boeken? Maakt niet uit. Lezen is lezen;

Digitalisering is een feit. Hoe uit zich dat in de bib?

Evelyne: Mensen kunnen boeken voortaan online verlengen en reserveren. Dat is een groot voordeel. Alles kan nu gemakkelijk van thuis uitgevoerd worden. In het begin vraagt het wel wat tijd om alle digitale aspecten uit te leggen, zoals e-boeken downloaden op een eigen e-reader. Van zodra ze het systeem kennen, blijven ze het ook verder gebruiken. Bedoeling is dat je je zelfs vanop afstand kunt inschrijven en dat je zelf boeken kunt bestellen.

Nieuwpoort is ook lid van Viertoren. Wat is dit precies?

Evelyne: Viertoren is de intergemeentelijke samenwerking rond cultuur tussen De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne. Je kunt in alle vier de bibliotheken terecht met één gemeenschappelijk lidmaatschap. Een voordeel van dit samenwerkingsverband is dat je als je iets niet vindt in één bibliotheek, je welkom bent in de andere drie bibliotheken. We hopen ook echt dat mensen meer gebruik zullen maken van de andere bibliotheken. Het lidgeld is opgetrokken van twee naar vijf euro maar het aanbod is veel groter geworden. In een latere fase gaan wij onze collecties ook op elkaar afstemmen.