Belasting- en retributiereglementen Bevolking en Burgerlijke Stand

Datum bekendmaking

Titel

28/11/2022

Retributie op de elektronische identiteitskaar voor Belgen en vreemdelingen vanaf 1 januari 2023

01/02/2022

Retributie op de elektronische identiteitskaart voor Belgen en vreemdelingen vanaf 1 januari 2022

22/12/2021

Retributie op de elektronische identiteitskaart voor Belgen en vreemdelingen vanaf 1 januari 2022

05/01/2021

Retributie op de elektronische identiteitskaart voor Belgen en vreemdelingen vanaf 1 januari 2021

03/09/2020

Retributie op de elektronische identiteitskaart voor Belgen en vreemdelingen vanaf 1 september 2020

12/02/2020

Retributie op de elektronische identiteitskaart voor Belgen en vreemdelingen vanaf 1 maart 2020 t.e.m. 31 augustus 2020

15/12/2016

Aanpassing prijs elektronische identiteitskaart voor Belgen en vreemdelingen, kids-ID, gewone procedure en spoedprocedure vanaf 1 januari 2017

12/02/2020

Retributie op het rijbewijs, voorlopig rijbewijs en internationaal rijbewijs vanaf 1 maart 2020

15/01/2013Vaststelling prijs rijbewijs in kaartmodel t.e.m. 29 februari 2020
26/09/2013 Vaststelling prijs voorlopig rijbewijs in kaartmodel t.e.m. 29 februari 2020
06/02/2014Vaststelling prijs internationaal rijbewijs t.e.m. 29 februari 2020
12/02/2020Retributie op de internationale paspoorten vanaf 1 maart 2020
09/07/2014Prijs internationale reispassen t.e.m. 29 februari 2020
12/02/2020Retributie op de afgifte van trouwboekjes en duplicaten van trouwboekjes vanaf 1 maart 2020
12/02/2020Retributie op de huwelijken buiten de normale diensturen vanaf 1 maart 2020
 Belasting op de huwelijken buiten de normale diensturen AJ2019
12/02/2020Retributie op de concessies begraafplaatsen vanaf 1 maart 2020 
21/04/2009Retributie op de concessies begraafplaatsen t.e.m. 29 februari 2020
12/02/2020Retributie op het begraven en ontgraven van personen vanaf 1 maart 2020
21/01/2019Retributie op het begraven van personen AJ2019
19/03/2019Belasting op ontgravingen AJ2019
27/11/2023Retributie op de grafkelders, urnenvelden en columbariumnissen vanaf 1 maart 2020 - aanpassing
12/02/2020Retributie op de grafkelders, urnenvelden en columbariumnissen vanaf 1 maart 2020
21/04/2009Retributie op de grafkelders t.e.m. 29 februari 2020
21/04/2009 Retributie urnenveld t.e.m. 29 februari 2020
21/04/2009 Retributie columbariumnis t.e.m. 29 februari 2020
12/02/2020Retributie bijplaatsen urnen, gedenkplaatje strooiweide en naamplaat niet-geconcedeerde columbariumnis of niet-geconcedeerde urnenkelder vanaf 1 maart 2020
21/04/2009Retributie bijplaatsen urnen in grondvergunningen volle grond, grafkelders, columbariumnis en urnenvelden t.e.m. 29 februari 2020
16/01/2009Retributie gedenkplaatjes strooiweide t.e.m. 29 februari 2020
21/04/2009Retributie naamplaat niet-geconcedeerde columbariumnis en niet-geconcedeerde urnenkelder t.e.m. 29 februari 2020