Beiaard

Locatie: Marktplein

Vanaf 1413 maken de stadsrekeningen melding van een enghiene met appeelen, van eenen man slaende en betekenende de ueren van den daghe. De klokken werden vanuit Brugge en Amsterdam naar Nieuwpoort gebracht. Omstreeks 1680 was de reeks klokken op de halletoren zodanig uitgebreid dat de ganse inrichting naar de stadstoren werd overgebracht, waar de beiaard beter tot zijn recht kon komen.

In 1735 werd deze beiaard, die niet zeer welluidend kan geweest zijn, door een nieuwe vervangen. De klokken hiervoor werden gegoten door Pieter Vanden Gheyn uit Leuven. Enkele jaren later leverde Georgius Dumery uit Brugge nog enkele klokken. Deze beiaard werd volop ingeschakeld in het openbaar leven te Nieuwpoort.

De Eerste Wereldoorlog maakte hier op bruuske wijze een einde aan. De beiaardtoren werd door de Belgische genietroepen op 17 oktober 1914 tot ontploffing gebracht. Alleen wat stukken brons, enkele beschadigde klokken en de handbeschermers van beiaardier Deschieter zijn bewaard gebleven.

Pas na de Tweede Wereldoorlog kwam er een nieuwe beiaardtoren. In 1952 werd, na 35 jaar onderbreking, de beiaardtraditie terug opgenomen.

Zowel de architectuur van de toren als de diachromatische vieroctaafsbeiaard zelf wijken wezenlijk af van de vroegere. De huidige toren is als bouwwerk voltooid en past bij de stijl van de Onze-Lieve-Vrouwekerk.

De reeks van 67 klokken (basis Es, 1.407 kg) werd gegoten door Doorniks klokgieter Marcel Michiels Jr. en werd gestemd volgens de Pythagorese stemming. Dit delicate werk gebeurde onder toezicht van Victor Van Ghysegem, een deskundige op dit gebied. Dit keer werd de beiaard als muziekinstrument in de klokkenkamer opgesteld en niet meer in de campanile, zoals vroeger gebruikelijk was. In 1992 werd de ganse installatie (met uitzondering van de klokken) vernieuwd door de firma Clock-O-Matic uit Holsbeek waarbij de nieuwste technieken toegepast werden.

Er is wekelijks beiaardbespeling op vrijdag van 11 tot 12 u. Tussen half juni en half september zijn er wekelijks beiaardconcerten op woensdag om 19.30 u.