Ambulante handel op rondtrekkende wijze

Wenst u een standplaats voor het uitoefenen van een ambulante activiteit op het openbaar domein of privé domein? Dan moet u een aanvraag indienen bij de Stad. 

Het is verboden om ambulante handel te drijven op rondtrekkende wijze in volgende straten of straatgedeelten:

 • De Zeedijk
 • De Albert I laan, tussen Elisalaan en Kinderlaand
 • Alle zijstaten tussen de Zeedijk en Albert I laan
 • De Lombardsijdestraat
 • De Paul Orbanpromenade
 • De Robert Orlentpromenade
 • De Louisweg tussen de Albert I laan en de Havengeul

Voorwaarden

Voor een losse standplaats op de openbare markt moet u aan de onderstaande voorwaarden voldoen.

 • U hebt een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten als werkgever (de zogenaamde leurkaart). Die machtiging wordt afgeleverd door een erkend ondernemingsloket en is geldig in heel België voor de duur van de activiteit.
  Uitzondering: voor occasionele verkopen met niet-commercieel karakter is geen machtiging vereist.

 • U hebt een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico’s en, indien van toepassing, een keuringsattest voor uw gas- en/of elektriciteitsinstallatie.

 • U hebt, als u voeding wilt verkopen, een registratie, erkenning of toelating van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) .

 • U hebt, als u gegiste en/of sterke drank wilt schenken, een drankvergunning voor een reizende drankgelegenheid. Die drankvergunning vraagt u aan bij de gemeente waar u gedomicilieerd bent.

 • U hebt, als u gegiste en/of sterke drank wilt verkopen (geen consumptie ter plaatse), een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken. U vraagt die vergunning aan bij de gewestelijke directie van Douane en Accijnzen.

De toelating is geldig voor de duur van de marktdag.

Bedrag

Kost

De aanvraag is gratis. De kostprijs voor de losse standplaats is bepaald in het gemeentelijke belasting-/retributiereglement.

Regelgeving

 • Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten;

 • Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten;

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten;

 • Gemeentelijk reglement en/of politieverordening