Algemene reglementen en verordeningen

 

Datum
Bekendmaking

Datum
Besluit

Orgaan

 Titel

28/11/202224/11/2022GR

Prijssubsidiereglement zwembad 2023

03/11/202227/10/2022GR

Aanmoedigingspremie pleeggezinnen

03/11/202227/10/2022GR

Prijssubsidiereglement zwembad vanaf oktober 2022

30/09/202222/09/2022GR

Subsidiereglement voor het renoveren van een handelspand in het kernwinkelgebied

01/07/202223/06/2022GR

Reglement deelname Braderie Sint-Bernardusfeesten

01/07/202223/06/2022GR

Huishoudelijk reglement I.K.W.V. Nieuwpoort

31/03/202224/03/2022GR

Wijziging reglement nachtwinkels, CBD shops en privat bureaus voor telecommunicatie

31/03/202224/03/2022GR

Reglement eretitel ambassadeur van de Stad Nieuwpoort

25/02/202224/02/2022GR

Prijssubsidiereglement zwembad vanaf maart 2022

25/02/202224/02/2022GR

Reglement cadeaukaart

22/12/202116/12/2021 GR

Huishoudelijk reglement speelpleinwerking

01/12/202125/11/2021GR

Aanpassing reglement thuiszorgtoelage 2021

01/12/202125/11/2021GR

Aanpassing reglement vakantietoelage 2021

01/12/202125/11/2021GR

Aanpassing reglement sociaalpedagogische toelage 2021

01/12/202125/11/2021GR

Aanpassing reglement incontinentiepremie 2021

01/12/202125/11/2021GR

Prijssubsidiereglement zwembad vanaf november 2021 en voor 2022

22/11/202122/11/2021BUR

COVID-19: Burgemeestersbesluit m.b.t. organisatie vergaderingen bestuursorganen.

29/10/202128/10/2021GR

Reglement aankoop- en vervolgpremie voor jonge gezinnen

29/10/202128/10/2021GR

Hervaststelling schoolreglement gemeenteschool De Pagaaier

01/09/202126/08/2021GR

Reglement premie voor het reinigen en herstellen van waardevolle gevels

01/09/202126/08/2021GR

Samenwerkingsovereenkomst optie 1: lokale contactopsporing - verlenging

19/08/202119/08/2021BUR

Besluit van de burgemeester betreffende het verplicht dragen van een mondmasker tijdens de Sint-Bernardusfeesten.

06/07/202124/06/2021RVMW

Aanpassingen huishoudelijk reglement lokaal opvanginitiatief Nieuwpoort

06/07/202124/06/2021GR

Samenwerkingsovereenkomst optie 1: lokale contactopsporing - verlenging

06/07/202124/06/2021GR

Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst in ht kader van het besluit Vlaamse Regering 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de conact- en bronopsporing ter bestrijding van de Covid-19-pandemie te versterken tot verderzetting van de engagementen

30/06/202124/06/2021GR

Reglement deelname braderie Sint-Bernardusfeesten

29/06/202124/06/2021GR

Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd - Statutenwijziging

29/06/202124/06/2021GR

Bekrachtiging besluit van de burgemeester betreffende het opheffen van het besluit van de burgemeester van 19 april 2021 betreffende het verplicht dragen van een mondmasker in winkelstraten en op drukke locaties op grondgebied van de stad Nieuwpoort vanad de leeftijd van 13 jaar

10/06/202109/06/2021BUR

Besluit van de burgemeester betreffende het opheffen van het besluit van de burgemeester van 19 april 2021 betreffende het verplicht dragen van een mondmasker in winkelstraten en op drukke locaties op grondgebied van de stad Nieuwpoort vanaf de leeftijd van 13 jaar.

01/06/202127/05/2021GR

Bekrachtiging besluit van de burgemeester betreffende het verplicht dragen van een mondmasker in winkelstraten en op drukke locaties op grondgebied van de stad Nieuwpoort vanaf de leeftijd van 13 jaar

17/04/202122/04/2021RVMW

Fonds ter bestrijding van uithuiszettingen

27/04/202122/04/2021GR

Noodfonds cultuur, jeugd en sport: begrenzing tegemoetkoming projecten tot 5.000 €

26/04/202122/04/2021GR

Bekrachtiging besluit van de burgemeester betreffende het verplicht dragen van een mondmasker in winkelstraten en op drukke locaties op grondgebied van de stad Nieuwpoort vanaf de leeftijd van 13 jaar

19/04/202119/04/2021BUR

Besluit van de burgemeester betreffende het verplicht dragen van een mondmasker in winkelstraten en op drukke locaties op grondgebied van de stad Nieuwpoort vanaf de leeftijd van 13 jaar.

25/03/202124/03/2021BUR

Besluit van de burgemeester betreffende het verplicht dragen van een mondmasker in winkelstraten en op drukke locaties op grondgebied van de stad Nieuwpoort vanaf de leeftijd van 13 jaar.

10/03/202125/02/2021GR

Prijssubsidiereglement zwembad 2021

10/03/202122/10/2020GR

Prijssubsidiereglement zwembadcomplex november, december 2020

08/03/202125/02/2021GR

Subsidiereglement omvorming woongelegenheden naar handelspanden

04/03/202125/02/2021GR

Bekrachtiging besluit van de burgemeester betreffende het verplicht dragen van een mondmasker op grondgebied van de stad Nieuwpoort vanaf de leeftijd van 13 jaar.

04/03/202125/02/2021GRBekrachtiging besluit van de burgemeester dd. 7 februari 2021 betreffende het verbod tot het organiseren van buitenschoolse activiteiten inclusief de lessen van het deeltijds kunstonderwijs op het ganse grondgebied van Nieuwpoort - verlenging.
04/03/202125/02/2021GRBekrachtiging besluit van de burgemeester betreffende het verbod tot het organiseren van buitenschoolse activiteiten inclusief de lessen van het deeltijds kunstonderwijs op het ganse grondgebied van Nieuwpoort.
04/03/202125/02/2021GRBekrachtiging besluit van de burgemeester dd. 25 januari 2021 betreffende goedkeuring van protocol tussen stad Nieuwpoort en Politiezone Westkust in het kader van handhaving voor Covid-19.
18/02/202118/02/2021BURBesluit van de burgemeester betreffende het verplicht dragen van een mondmasker op drukke locaties op het grondgebied van de stad Nieuwpoort vanaf de leeftijd van 13 jaar.
11/02/202111/02/2021BURBesluit van de burgemeester betreffende het verplicht dragen van een mondmasker op grondgebied van de stad Nieuwpoort vanaf de leeftijd van 13 jaar.
08/04/200926/02/2009GRAlgemeen schaatsverbod grondgebied Nieuwpoort. Bekrachtiging verordening van de burgemeester.
10/02/202126/01/2021CBSProtocol verdere maatregelen in het kader van quarantainecoaching 
10/02/202119/01/2021CBSSamenwerkingsovereenkomst optie 1: lokale contactopsporing
08/02/202107/02/2021BURBesluit van de burgemeester betreffende het verbod tot het organiseren van buitenschoolse activiteiten inclusief de lessen van het deeltijds kunstonderwijs op het ganse grondgebied van Nieuwpoort.Verlenging.
04/02/202104/02/2021BURBesluit van de burgemeester betreffende het verbod op het organiseren van buitenschoolse activiteiten inclusief de lessen van het deeltijds kunstonderwijs op het ganse grondgebied van Nieuwpoort
03/02/202128/01/2021GRWijziging reglement verdeling subsidies noodfonds jeugd, sport en cultuur
02/02/202128/01/2021GRGemeentelijk reglement over het individueel bezoldigd personenvervoer.
02/02/202128/01/2021GRBekrachtiging besluit van de burgemeester betreffende het dragen van een mondmasker op drukke locaties op grondgebied van de stad Nieuwpoort vanaf de leeftijd van 13 jaar dd. 7 januari 2021.
02/02/202128/01/2021GRBekrachtiging besluit van de burgemeester betreffende het dragen van een mondmasker op drukke locaties op grondgebied van de stad Nieuwpoort vanaf de leeftijd van 13 jaar dd. 5 januari 2021.
02/02/202128/01/2021GRBekrachtiging besluit van de burgemeester betreffende goedkeuring handhaving in kader van Covid-19 en goedkeuring van protocol tussen Agentschap Zorg en Gezondheid en Stad Nieuwpoort.
28/01/202125/01/2021BURBesluit van de burgemeester betreffende goedkeuring van het protocol tussen Stad Nieuwpoort en politiezone Westkust in kader van handhaving voor Covid-19.
22/01/202120/01/2021BURHandhavingsprotocol: protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) naar Stad Nieuwpoort
20/01/202120/01/2021BURBesluit van de burgemeester betreffende goedkeuring handhaving in kader van Covid-19 en goedkeuring van protocol tussen Agentschap Zorg en Gezondheid en Stad Nieuwpoort.
07/01/202107/01/2021BURBesluit van de burgemeester betreffende het dragen van een mondmasker op drukke locaties op grondgebied van de stad Nieuwpoort vanaf de leeftijd van 13 jaar.
05/01/202105/01/2021BURBesluit van de burgemeester betreffende het dragen van een mondmasker op drukke locaties op grondgebied van de stad Nieuwpoort vanaf de leeftijd van 13 jaar.
30/12/202017/12/2020GRAanpassing reglement sociale premies voor personen met een handicap, langdurig zieken en zorgbehoevenden.
19/12/202019/12/2020BURTijdelijke schorsing van 2 maanden voor de vergunningen voor het plaatsen van netten voor strandvisserij in het bijzonder karter- en fuiknetten.
04/12/202026/11/2020GRAanpassing reglement voordeelpas
04/12/202003/12/2020BUREen verbod voor onbevoegden om de site Ramskapellestraat 17 te betreden om verdere verspreiding van asbest te voorkomen.
19/11/202016/11/2020GOUVERNEURBesluit van de Gouverneur van West-Vlaanderen houdende het verbod op vuurwerk, verbrandingen in open lucht en het gebruik van pyrotechnische artikelen.
30/10/202022/10/2020GRMilieuraad: reglement inwendige orde
30/10/202029/10/2020BURBesluit van de burgemeester betreffende het invoeren van een algemene mondmaskerverplichting op alle voor publiek toegankelijke plaatsen op het volledige grondgebied van de stad Nieuwpoort vanaf de leeftijd van 12 jaar.
28/10/202022/10/2020GRBekrachtiging besluit van de burgemeester betreffende de preventieve sluiting van kantines en cafetaria's van sportverenigingen en sportclubs
28/10/202022/10/2020GRBekrachtiging besluit van de burgemeester betreffende het dragen van een mondmasker op grondgebied van de stad Nieuwpoort vanaf de leeftijd van 12 jaar.
15/10/202015/10/2020BURBesluit van de burgemeester betreffende het invoeren van een mondmaskerverplichting op drukke locaties van de stad Nieuwpoort vanaf de leeftijd van 12 jaar - aanvulling
14/10/202014/10/2020BURBesluit van de burgemeester met betrekking tot organisatie vergaderingen bestuursorganen
14/10/202014/10/2020BURBesluit van de burgemeester betreffende het invoeren van een mondmaskerverplichting op drukke locaties van de stad Nieuwpoort vanaf de leeftijd van 12 jaar.
09/10/202009/10/2020BURBesluit van de burgemeester betreffende de preventieve sluiting van kantines en cafetaria's van sportverenigingen en sportclubs
25/09/202027/08/2020GRReglement uitleendiensten
07/09/202027/08/2020GRGoedkeuring jaarrekening Stad Nieuwpoort 2019
07/09/202027/08/2020GRGoedkeuring jaarrekening OCMW Nieuwpoort 2019
07/09/202027/08/2020GRGoedkeuring jaarrekening AGB Vrije Tijd 2019
07/09/202027/08/2020GRBekrachtiging besluit van de burgemeester bevel tot verplichting van het dragen van een mondmasker in het kader van Covid-19 - aanvulling.
07/09/202027/08/2020GRBekrachtiging besluit van de burgemeester bevel tot verplichting van het dragen van een mondmasker in het kader van Covid-19.
07/09/202027/08/2020GRBekrachtiging besluit van de burgemeester betreffende het invoeren van een algemene mondmaskerverplichting op alle publiek toegankelijke plaatsen op het volledige grondgebied van de Stad Nieuwpoort vanaf de leeftijd van 12 jaar.
07/09/202027/08/2020GRBekrachtiging besluit van de burgemeester betreffende de blauwalgen dd. 6 augustus 2020.
07/09/202027/08/2020GRBekrachtiging besluit van de burgemeester betreffende de blauwalgen dd. 5 augustus 2020.

07/09/2020

27/08/2020

GR

Bekrachtiging besluit van de burgemeester betreffende de blauwalgen.

27/08/2020

27/08/2020

Burgemeester

Besluit van de burgemeester betreffende het dragen van een mondmasker op grondgebied van de stad Nieuwpoort vanaf de leeftijd van 12 jaar.

07/08/2020

06/08/2020

Burgemeester

Besluit van de burgemeester betreffende blauwalgen.

05/08/2020

05/08/2020

Burgemeester

Besluit van de burgemeester betreffende blauwalgen

27/07/2020

27/07/2020

Burgemeester

Invoeren algemene mondmaskerplicht

24/07/2020

24/07/2020BurgemeesterBesluit van de burgemeester bevel tot verplichting van het dragen van mondmaskers in het kader van Covid-19 - Aanvulling.

23/07/2020

23/07/2020BurgemeesterBesluit van de burgemeester bevel tot verplichting van het dragen van mondmaskers in het kader van Covid-19.

28/05/2020

16/06/2020

GR

Subsidiereglement zwembad 2020.

09/06/2020

28/05/2020

GR

COVID-19: Burgemeestersbesluit mbt organisatie vergaderingen gemeenteraad en OCMW-raad - bekrachtiging.

04/06/2020

09/01/2020

GR

Goedkeuring budgetwijziging 1 dienstjaar 2019 Stadsbestuur Nieuwpoort.

04/06/2020

09/01/2020

GR

Goedkeuring budgetwijziging 1 dienstjaar 2019 - OCMW.

04/06/2020

09/01/2020

GR

Goedkeuring budgetwijziging 1 dienstjaar 2019 - AGB Vrije Tijd.

25/05/2020

09/04/2020

GR

Meerjarenplan AGB 2020-2025

06/05/2020

09/04/2020

GR

Meerjarenplan 2020-2025

06/05/2020

09/04/2020

GR

Goedkeuring meerjarenplanning 2020-2025 - AGB Vrije Tijd.

06/05/2020

09/04/2020

GR

Goedkeuring meerjarenplanning 2020-2025 - van Stad en OCMW Nieuwpoort.

06/05/2020

09/04/2020

GR

Goedkeuring meerjarenplanning 2020-2025 - van de Stad Nieuwpoort.

22/04/2020

09/04/2020

GR

Subsidiereglement initiatieven buitenschoolse opvang.

22/04/2020

09/04/2020

GR

Organisatie digitale gemeenteraad naar aanleiding van de coronacrisis.

21/04/2020

09/04/2020

GR

Subsidie wijziging letter thuishaven vissersvaartuig.

08/04/2020

02/04/2020

Burgemeester

COVID-19: Besluit van de Burgemeester m.b.t. organisatie vergaderingen gemeenteraad en OCMW-raad.

08/04/2020

01/04/2020

Burgemeester

COVID-19: Besluit van de Burgemeester m.b.t. organisatie vergaderingen bestuursorganen.

26/03/2020

25/03/2020

Burgemeester

Besluit van de Burgemeester bevel verplichte opvang tijdens paasvakantie in kader van COVID-19.

30/03/2020

17/03/2020

Burgemeester

Besluit van de Burgemeester bevel tot opvordering van alle beschermingsmiddelen in het kader van COVID-19.

30/03/2020

16/03/2020

Burgemeester

Besluit van de Burgemeester bevel tot opvordering van alle ademhalings-, beschermings-, eendenbek-, en stofmaskers.

02/03/2020

20/02/2020

GR

Reglement betreffende de opname in het register en de belasting van verwaarloosde woningen en/of gebouwen.

02/03/2020

20/02/2020

GR

Reglement betreffende de opname in het leegstandsregister en de belasting van leegstaande woningen en gebouwen.

17/02/2020

30/01/2020

GR

Reglement betreffende de geboortepremie.

13/02/2020

30/01/2020

GR

Facturatie handelsreclame informatiemagazine Nieuwpoort uw Stad.

11/02/2020

28/11/2019

GR

Prijssubsidiereglement zwembad 2019 - wijziging.

10/02/2020

30/01/2020

GR

Subsidiereglement huur accommodatie voor erkende Nieuwpoortse verenigingen.

10/02/2020

28/03/2019

GR

Verlenging subsidiereglement naschoolse opvang.

13/01/2020

19/12/2019

GR

Aanvulling pleegkinderen reglement voordeelpas.

21/11/2019

07/11/2019 

GR 

Reglement nachtwinkels, CBD Shops en private bureaus voor telecommunicatie

21/08/2019

25/07/2019

GR

Vaststelling jaarrekening stad 2018.

21/08/2019

25/07/2019

RMW

Vaststelling jaarrekening OCMW 2018.

16/07/2019

27/06/2019

GR

Algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties - wijziging

13/06/2019

05/06/2019

GR

Bekendmaking straatnaam voor straat in nieuwe wijk gelegen langs de Hemmestraat.

 7/05/2019

25/04/2019

GR

Herziening algemeen reglement op de adviesraden.

04/04/2019

24/01/2019 

GR 

Budget 2019 

2/04/2019 

28/03/2019 

GR

Huishoudelijk reglement Gemeenteraad

05/03/2019

04/12/2018

CBS

Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement. Zone 30 Nieuwpoort - Bad

05/03/2019

04/12/2018

CBS

Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement.Lombardsijdestraat

08/03/2016

25/02/2016

GR

Subsidie erkende sportclubs als tussenkomst in de factuur van externe sportzaal

04/03/2016

25/02/2016

GR 

Subsidiereglement advisering stedelijke adviesraad personen met een handicap

04/09/2015

27/08/2015

GR 

Subsidiereglement voor het afkoppelen van hemelwater en afvalwater op privaat domein

28/04/2008

17/04/2008

GR

Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen