Afvalcontainers

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Aanvrager:

Ik ben: *
Facturatieadres
Ophaaladres
Facturatieadres
Ophaaladres

Contract:

Heeft u reeds een container bij de stad en wenst u uw contract te wijzigen of op te zeggen?
Is er schade aan de container?
Hoe wenst u het contract aan te passen?
Verplicht aan te kruisen bij stopzetting van een contract: *
Extra ophaling: geef de gewenste frequentie *
Welke container(s) wenst u? *
Aantal containers 140 liter:
Aantal containers 240 liter:
Welke container(s) wenst u?
Aantal containers 140 liter:
Aantal containers 240 liter:
Aantal containers 1100 liter:

Frequentie:

In welke ophaalzone woont u? *
Frequentie van de ophaling: *

 

 

 

Stad Nieuwpoort verwerkt uw persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving. Meer informatie over het privacybeleid en uw privacyrechten, vindt u op www.nieuwpoort.be.