Belasting- en retributiereglementen Afval en recyclagepark

 

Datum bekendmaking

Titel

31/08/2023

Retributiereglement verkoop van compost op het recyclagepark.

02/01/2023

Retributiereglement voor de inzameling aan huis van asbesthoudende cementgebonden bouwmaterialen

22/12/2021

Retributiereglement voor de inzameling aan huis van asbesthoudende cementgebonden bouwmaterialen

02/01/2023

Contantbelasting op het inzamelen en verwerken van afval op het recyclagepark AJ2023 t.e.m. 2025

16/01/2020

Contantbelasting op het inzamelen en verwerken van afval op het recyclagepark AJ2020 t.e.m. 2025

06/03/2018

Contantbelasting op het inzamelen van afval in het recyclagepark t.e.m. 31 december 2019

02/01/2023

Contantbelasting op het inzamelen, verwijderen en verwerken van GFT-afval AJ2023 t.e.m. 2025

01/12/2021

Contantbelasting op het inzamelen, verwijderen en verwerken van GFT-afval AJ2020 t.e.m. 2025

16/01/2020

Contantbelasting op het inzamelen, verwijderen en verwerken van GFT-afval AJ2020 t.e.m. 2025

12/02/2020Retributie op de ophaling van grof huisvuil en afgedankte elektrische en elektronische apparaten vanaf 1 maart 2020
 Retributie voor ophaling van grof huisvuil en GF(T)-containers t.e.m. 29 februari 2020
 Retributie voor ophaling van grof huisvuil en GF(T)-containers - wijziging vanaf 1 januari 2009 t.e.m. 29 februari 2020
 Retributie voor ophaling van grof huisvuil en GF(T)-containers - wijziging vanaf 17 februari 2011 t.e.m. 29 februari 2020
14/03/2016 Retributie voor ophaling van grof huisvuil en GF(T)-containers - wijziging vanaf 25 februari 2016 t.e.m. 29 februari 2020
25/02/2022Retributie op het gebruik en de ophaling van containers voor restafval vanaf 1 maart 2022
13/12/2019Retributie op het gebruik en de ophaling van containers voor restafval vanaf 1 januari 2020
22/07/2020Retributie op het gebruik en de ophaling van containers voor restafval - ontheffing handelaars vanaf 13 maart 2020 tot 9 juni 2020
21/01/2019Retributie op het gebruik en de ophaling van containers voor huishoudelijk of gelijkgesteld afval vanaf 1 januari 2019
01/12/2021Retributie op de vuilzakken (huisvuil, pmd en gft) en op het gebruik van ondergrondse afvalcontainers vanaf 1 januari 2022
12/02/2020Retributie op de vuilzakken (huisvuil, pmd) en op het gebruik van ondergrondse afvalcontainers vanaf 1 maart 2020
21/01/2019Retributie huisvuilzakken, PMD zakken, hondenpoepzakjes en speciale plastiekzakken vanaf 1 januari 2019
12/02/2020Retributie op de verkoop van compostvaten en compostbakken vanaf 1 maart 2020
27/05/2015Verkoopprijs compostvaten, compostbakken en wormenbakken vanaf 30 april 2015 t.e.m. 29 februari 2020