Aanvraagformulier aanpassings-, verbeterings- of renovatiepremie

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

De toekenning van een premie voor aanpassings, verbeterings of renovatiepremie valt onder volgende voorwaarden:

  • aanvraagvoorwaarden De Vlaamse verbeterings-, aanpassings- of renovatiepremie ontvangen hebben.
  • toekenningsvoorwaarden: De aanvraag moet binnen de zes maanden na ontvangst van de gewestelijke premie overgemaakt zijn aan het College van Burgemeester en Schepenen.

De gemeentelijke premie bedraagt 30% op de gewestpremie met een maximum van 750,- EUR.

Gegevens van de aanvrager

Plaats van de werken

Bijlagen

 

 

Controle

Toelating voor controle: *

Verklaring

 

 

Stad Nieuwpoort verwerkt uw persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving. Meer informatie over het privacybeleid en uw privacyrechten, vindt u op www.nieuwpoort.be.