Aanvraag voor premie inzake inbraakpreventie

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

De premie zal enkel worden toegekend indien u de inbraakgevoelige plaatsen aan uw woning beveiligt. U vraagt daarom best een voorafgaand advies aan.

Bij het aanvraagformulier dient steeds een kopie van de factuur te worden bijgevoegd.

Gegevens van de aanvrager

Adresgegevens 1
Hoedanigheid als: *
Verklaring op eer: *

 

 

Stad Nieuwpoort verwerkt uw persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving. Meer informatie over het privacybeleid en uw privacyrechten, vindt u op www.nieuwpoort.be.