Online aanvraag voor ophaling grof huisvuil woensdag 18 september 2024

 • 1Gegevens
 • 2Overzicht
 • 3Betalen
 • 4Bevestiging

Ophaling van grofvuil kan enkel na het invullen van onderstaand formulier.

De aanvraag dient ten laatste één week voor de ophaalronde ingediend worden.

Volgende fracties worden NIET opgehaald:

 • Steenslag, betonproducten, stenen bloempotten
 • Inert afval: stortafval, roofing, asbestplaten, glas
 • Eternietplaten, wc, douche, bad
 • Industrieel en/of bedrijfsafval
 • Klein gevaarlijk afval
 • Tuinafval en snoeihout
 • Matrassen
 • Harde plastics

De retributie bedraagt 35 euro per aanvraag voor zover de duur voor het laden van de vrachtwagen beperkt blijft tot 15 minuten. Indien het laden langer duurt dan 15 minuten, wordt per begonnen schijf van 15 minuten 25 euro extra aangerekend aan de aanvrager, en dit in toepassing van het Retributiereglement op de ophaling van grof huisvuil en afgedankte elektronische en elektronische apparaten dd. 30 januari 2020.

Datum van de afvalophaling *
Welke materialen wenst u aan te bieden? *
Betalingsinformatie: *

 

 

 

Stad Nieuwpoort verwerkt uw persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving. Meer informatie over het privacybeleid en uw privacyrechten, vindt u op www.nieuwpoort.be.