Aanvraag vergunning voor het verstrekken van gegiste en/of sterke dranken

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Contactgegevens uitbater

Contactgegevens handelszaak

Adresgegevens

Moraliteitsattest

Wanneer u een drankvergunning aanvraagt, moet u voldoen aan een aantal moraliteitsvoorwaarden. Zo mag u niet veroordeeld zijn voor zedenfeiten of heling. Elke actieve zaakvoerder moet een uittreksel strafregister van het type '596.1-8 slijterij van gegiste dranken/drankgelegenheid waar sterke drank wordt verstrekt' indienen.

Inwoners van stad Nieuwpoort kunnen dat via het digitaal loket opvragen, anderen vragen het op bij de gemeente waar ze gedomicilieerd zijn. Kies bij uw aanvraag voor het type uittreksel 'model bestemd voor het uitoefenen van een gereglementeerde activiteit (596.1)'. Selecteer dan het type 'slijterij van gegiste dranken / drankgelegenheid waar sterke drank wordt verstrekt (596.1-8)'. Dit attest mag bij het indienen niet ouder zijn dan 3 maanden.

Maak uw keuze *

Stad Nieuwpoort verwerkt uw persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving. Meer informatie over het privacybeleid en uw privacyrechten, vindt u op www.nieuwpoort.be.