Aanvraag UiTPAS aan kansentarief

 • 1Gegevens
 • 2Overzicht
 • 3Bevestiging

Nieuwpoortse pleeggezinnen en inwoners die het financieel moeilijk hebben, kunnen een UiTPAS met kansentarief aanvragen. Dit gebeurt in Het Sociaal Huis.

Wie heeft recht op het kansentarief?

 • u heeft recht op verhoogde tegemoetkoming (attest mutualiteit nodig);
 • u zit in collectieve schuldenregeling of budgetbeheer en heeft actieve schulden;  
 • personen die een (equivalent) leefloon genieten;
 • personen met een inkomensvervangende- of integratietegemoetkoming of een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood;
 • kinderen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming op basis van de zorgtoeslag in het groeipakket;
 • kinderen die in de hoedanigheid van wees zijn ingeschreven bij het ziekenfonds; 
 • personen met IGO (inkomensgarantie voor ouderen) of GIB (gewaarborgd inkomen bejaarden);
 • niet begeleide minderjarige vreemdeling;
 • pleeggezinnen.
Heeft u een account op de webshop van Nieuwpoort?

Heeft u kinderen ten laste? 

Geslacht van het kind:
Geslacht van het kind:
Geslacht van het kind:
Geslacht van het kind:
Geslacht van het kind:
Ik voldoe aan volgende voorwaarde om recht te hebben op een UiTPAS aan kansentarief: *
Ik heb interesse in de Kledingwinkel Domino
Ik heb interesse om info over activiteiten te ontvangen
Verklaring op eer: *
Toestemming controle gegevens *

 

 

Stad Nieuwpoort verwerkt uw persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving. Meer informatie over het privacybeleid en uw privacyrechten, vindt u op www.nieuwpoort.be.

IN TE VULLEN DOOR HET SOCIAAL HUIS

  ATTEST /  BEWIJS
Inkomen  
Leefloon  
FOD Sociale Zekerheid  
Budgetbeheer / schuldbemiddeling  
Verhoogde mutualiteit  
Pleegkind