Aanvraag aankoop- en vervolgpremie

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Aanvraagformulier voor de aankoop- en vervolgpremie voor jonge gezinnen.

De aankooppremie kan aangevraagd worden zodra de aankoopakte verleden is, en dit tot maximum 6 maand na deze datum.

De vervolgpremie bedraagt 50% van het aandeel van het stadsbestuur in de onroerende voorheffing. De vervolgpremie wordt gedurende 5 opeenvolgende jaren uitbetaald.

Je hebt enkel recht op de vervolgpremie als de aankooppremie werd goedgekeurd.

De vervolgpremie dient ieder jaar opnieuw te worden aangevraagd binnen de 2 maanden na ontvangst van het aanslagbiljet onroerende voorheffing van het huidig dienstjaar.

AANVRAAG

Deze aanvraag betreft: *

 

Persoonsgegevens

 

Is er een partner die de woning mee gaat bewonen en/of die mede-eigenaar is? *
Is er een partner die de woning mee bewoont en/of die mede-eigenaar is? *

Persoonsgegevens van de (eventuele) partner:

(in te vullen wanneer de partner mede-eigenaar is en/of de partner mee de woning gaat bewonen)

 

Gezinssituatie

 

Burgerlijke staat (op datum van de aanvraag van de premie): *
Burgerlijke staat (op 1 januari van het jaar waarvoor de vervolgpremie wordt aangevraagd): *

 

Gegevens voor de betaling

 

 

Gegevens over het onroerend goed

 

Het onroerend goed betreft: *
Is er een stedenbouwkundige vergunning nodig? *
Stond de woning voor de aankoop op de inventaris van leegstand, verwaarlozing, ongeschikt of onbewoonbaarheid? *
Wordt de woning momenteel bewoond? *
Door wie wordt de woning momenteel (of binnenkort) bewoond?
De vervolgpremie wordt aangevraagd voor: *

 

Bijlagen toe te voegen bij de aanvraag van een aankooppremie

 

Bewijs dat de aanvrager(s) en/of hun gezin in Nieuwpoort actief zijn: *

 

Verklaringen

 

Toelating voor controle en verklaring op eer *

 


 

 

Stad Nieuwpoort verwerkt uw persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving. Meer informatie over het privacybeleid en uw privacyrechten, vindt u op www.nieuwpoort.be.