Aansluiting openbaar rioleringsnet

naar aanvraagformulier IWVAalgemeen regelement rioolaansluiting

De aanleg en het onderhoud van de waterleidingen wordt door de IWVA uitgevoerd. Sedert 1 januari 2006 beheert de IWVA eveneens de gemeentelijke riolering op het grondgebied van Nieuwpoort.

 

  • Particuliere woning : Voor een aansluiting van een particuliere woning op het openbaar rioleringsnet rekent IWVA een vast bedrag. Afhankelijk van de uit te voeren werken geldt het tarief van €50 of €1500 (incl. BTW).

  • Meergezinswoningen en bedrijfsgebouwen : De aansluiting van meergezinswoningen en bedrijfsgebouwen gebeurt volgens offerte.

 

Alle aanvragen voor aansluiting op het openbare rioleringsnet voor het grondgebied Nieuwpoort dienen rechtstreeks gericht te worden aan de IWVA via hun aanvraagfomulier. 

naar aanvraagformulier IWVAalgemeen regelement rioolaansluiting