Toelating aanleggen of aanpassen oprit/boordstenen

Online aanvragen

Bij het bouwen of verbouwen van een woning, kan het zijn dat er aanpassingen moeten gebeuren zodat u uw woning of garage vlot kan bereiken.

Het gaat om het

  • aanleggen van een eerste inrit indien er momenteel geen verharding is
  • vernieuwen van de bestaande inrit
  • verlagen van een boordsteen

Beschikt u reeds over een oprit maar wilt u deze heraanleggen, of wilt u de boordstenen verlagen omdat u een nieuwe garage hebt geplaatst, ook dan moet u de toelating krijgen van het College van Burgemeester en Schepenen.

Indien de plaats van de werken zich op een gewestweg bevindt, dan moet u eveneens de toelating aanvragen bij het Ministerie van Openbare Werken en Mobiliteit, Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, District 315 Oostende, Duinkerkseweg 10, 8400 Oostende. 

Procedure

U vult het online aanvraagformulier in op deze webpagina via de blauwe knop 'online aanvragen'. 

Online aanvragen