Aangifte van een adreswijziging / inschrijving

STAP 1 - Online aangifte adreswijzigingSTAP 3 - Maak een afspraak - Identiteitskaart aanpassen na adreswijziging

Als u verhuist, moet u uw nieuwe adres binnen de 8 werkdagen aangeven bij de dienst Burgerzaken van uw nieuwe stad of gemeente. Maar ook als u binnen dezelfde gemeente verhuist, moet u dit aangeven.

U krijgt dan een nieuwe inschrijving.

Niet-Belgische burgers die een eerste inschrijving wensen dienen een afspraak te maken via tel. 058 22 44 44.

Voorwaarden

U kunt de verhuis pas aangeven als u ook effectief verhuisd bent.

Procedure

STAP 1: aangifte adreswijziging

U geeft de adreswijziging online door via de blauwe knop 'STAP 1 - Online aangifte adreswijziging'. Op die manier wordt uw aangifte het snelst verwerkt. Lukt het u niet om deze aangifte online te doen dan kunt na het maken van een afspraak langskomen in het stadhuis om deze aangifte te doen. 

Om de adreswijziging voor het hele gezin door te geven, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet.

Om de adreswijziging te kunnen doorgeven hebt u een geldig identiteitsbewijs nodig met uw rijksregisternummer.

Als een niet-ontvoogde minderjarige de verblijfplaats van zijn ouders voor het eerst verlaat om zijn hoofdverblijf elders te vestigen, moet hij vergezeld zijn door iemand die het ouderlijke gezag uitoefent.

STAP 2: Controle van domicilie door wijkagent

Na de aangifte controleert een wijkagent of u werkelijk op het aangegeven adres uw hoofdverblijfplaats hebt. Na deze controle wordt u ingeschreven op uw nieuwe adres en wordt u uitgenodigd om uw identiteitskaart op het stadhuis te laten aanpassen.

Meer weten over uw wijkagent? Klik hier. 

STAP 3: Maak een afspraak - Identiteitskaart aanpassen na adreswijziging

Dat kan via de oranje knop bovenaan op deze pagina.
Meebrengen naar die afspraak:

  • identiteitskaart en pincode

Kent u uw pincode niet meer? Lees wat u kunt doen op de webpagina over pin-puk-code

Vanaf het moment dat uw identiteitskaart aangepast is, kunt u alle andere instanties van uw adresverandering op de hoogte brengen.

De adreswijziging moet niet langer aangebracht worden op het inschrijvingsbewijs van uw voertuig(en). Het kentekenbewijs zal enkel nog het adres vermelden dat geldig was op het moment van uitgifte.

STAP 4: Gemeentelijke parkeerkaart

Als Nieuwpoortenaar kunt u een gemeentelijke parkeerkaart aanvragen waarmee u kunt parkeren op bewonersplaatsen en ook op bepaalde plaatsen in de stad gratis kunt parkeren waar normaal betalend parkeren geldt. 

Lees alle info op de pagina over de Gemeentelijke parkeerkaart.

Meebrengen

Uw elektronische identiteitskaart met pincode.

Domicilie voor minderjarigen

Vermeld bij de verhuis van minderjarigen zeker of er een rechterlijke beslissing, notariële akte of onderlinge overeenkomst tussen beide ouders is met betrekking tot het domicilieadres van de minderjarige(n), bv. gelijkmatig verdeelde huisvesting, verblijfsco-ouderschap, plaatsing bij één van de ouders, … . Bij de melding van de verhuis moeten bijkomende documenten worden meegebracht (indien van toepassing):

  • het wederzijds akkoord van de ouders
  • de gerechtelijke beslissing
  • de notariële akte.

Regelgeving

Wenst u tijdens uw verhuis een bord 'verboden te parkeren' voor uw huisdeur te plaatsen zodat de verhuiswagen gemakkelijk kan laden en lossen?
Dat kan!  Vraag online parkeerverbod aan  

 

STAP 1 - Online aangifte adreswijzigingSTAP 3 - Maak een afspraak - Identiteitskaart aanpassen na adreswijziging