Werken aan overkapping tramhalte Kaai

Eind april 2023 werd gestart met vernieuwingswerken aan de tramhalte op de Kaai. Hierbij werden
de zeilen van de overkapping afgenomen. Nu worden de werken hervat. Uit veiligheidsoverwegingen
vinden deze ’s nachts plaats wanneer er geen rijdend tramverkeer is.

In een eerste fase krijgt de staalstructuur van de perronoverkapping een reinigingsbeurt. Dit wordt
uitgevoerd op donderdag 1 en vrijdag 2 juni 2023, telkens van 22.30 tot 4.30 u.

Het tweede luik van de werken omvat het aanbrengen van de nieuwe zeilen. De plaatsing gebeurt
van maandag 5 tot en met donderdag 8 juni 2023, telkens van 22.30 tot 4.30 u.

Deze planning is onder voorbehoud van weer- en werfomstandigheden. De werken kunnen in meer
of mindere mate geluidshinder met zich meebrengen. Wij trachten de impact hiervan tot een
minimum te beperken.

Om alles vlot en veilig te laten verlopen, geldt een parkeerverbod op een gedeelte van de openbare
parking aan de Kaai. Van maandag 5 juni om 12 u. tot vrijdag 9 juni 2023 om 12 u. is parkeren
hier niet mogelijk. Het parkeerverbod wordt ter plaatse aangeduid met de nodige signalisatie.