Waar draagt u een mondmasker?

In Nieuwpoort geldt momenteel de federale mondmaskerverplichting.

Het dragen van een mondmasker is verplicht voor personen vanaf de leeftijd van 10 jaar in volgende omstandigheden:

 • de binnenruimtes van het openbaar vervoer, de stations en luchthavens;
 • bij de medische en niet-medische contactberoepen;
 • de zorginstellingen;
 • de inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten worden uitgeoefend;
 • bij evenementen, zowel indoor als outdoor en ongeacht de grootte van het evenement;
 • winkels en winkelcentra;
 • publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven, overheidsgebouwen, gerechtsgebouwen etc.
 • inrichtingen voor culturele, feestelijke, sportieve en recreatieve activiteiten: schouwburgen, concertzalen, cinema’s, musea, indoor pret- en themaparken, indoor fitness- en sportcentra etc.
 • bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
 • erediensten.

Het mondmasker mag enkel occasioneel worden afgezet om zittend te eten en te drinken. Ook wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van activiteit, bijvoorbeeld tijdens het sporten, kan het mondmasker afgezet worden. 

Sinds 1 november 2021 is de toepassing van het Covid Safe Ticket verplicht in alle horeca en fitnesscentra in ons land. 

Nu wordt op plaatsen en evenementen waar het Covid Safe Ticket van toepassing is, ook het dragen van een mondmasker verplicht. Dit geldt bij:  

 • publieke evenementen en private bijeenkomsten met meer dan 50 personen binnen of meer dan 100 personen buiten;
 • horeca (incl. privé-bijeenkomsten die er plaats vinden);
 • schouwburgen, concertzalen, musichalls, cabarets en andere accommodaties voor podiumkunst, culturele centra en multifunctionele zalen voor culturele activiteiten, indoor circus, cinema's, musea en (indoor) pret- en themaparken etc. 

Bij activiteiten en evenementen in Centrum Ysara, de City en de stedelijke Vismijn (zaal Iseland en zaal Verbanck) zal het publiek steeds gevraagd worden om het Covid Safe Ticket te tonen.