Vogelkastjes in het Prins Mauritspark

Tijdens de werken aan het Mauritspark werd heel wat beplanting gerooid. Daardoor verdween de huisvesting voor een aantal vogels. Om de vogelpopulatie op peil te houden en te verbeteren, werden nestkastjes opgehangen.

De nestkastjes zijn bedoeld voor verschillende dierensoorten: park- en bosvogels, uilen, en overwinteraars. Kostprijs bedraagt 1000 euro.