Vlaamse Overheid

Vlaamse Overheid, Agentschap Binnenlands Bestuur, team Gelijke Kansen

Het gelijkekansenbeleid in Vlaanderen richt zich op het bestrijden van ongelijke kansen die veroorzaakt worden door gender, seksuele identiteit en een gebrek aan fysieke toegankelijkheid.

Agentschap Binnenlands bestuur, Gelijke Kansen
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 (bus70)
1000 Brussel
tel. 02 553 58 46
www.gelijkekansen.be
gelijkekansen@vlaanderen.be