Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Het VAPH biedt budgetten en tegemoetkomingen aan personen met een handicap om hun zorg en ondersteuning op maat te financieren.

Provinciaal kantoor Brugge
Jacob Van Maerlantgebouw (VAC Brugge)
Koning Albert I-laan 1-2 bus 55
8200 Brugge
tel. 02 249 30 00
brugge@vaph.be
www.vaph.be/contacteer-ons