Sociaalpedagogische premie

Hulp nodig bij de aanvraag? Maak hier een afspraak

Voor wie?

Het kind

  • heeft een beperkte zelfredzaamheid (minstens 12 punten);
  • is niet ouder dan 18 jaar;
  • verblijft niet constant in een instelling;
  • werkt niet in een beschutte werkplaats;
  • beschikt niet over een belastbaar inkomen.

De toelage bedraagt 224 euro per jaar. De premie wordt in 2 keer uitbetaald (om de 6 maanden).  

Voorwaarden

  • De aanvrager is op het ogenblik van de aanvraag minstens 1 jaar ingeschreven in de bevolkingsregisters van Nieuwpoort.
  • Het gezamenlijk netto belastbaar inkomen van alle personen gedomicilieerd op eenzelfde adres mag niet meer dan anderhalf keer het leefloon zijn.

De inkomens van (groot)ouders, (klein)kinderen, broers en zussen, ooms en tantes, neven en nichten (van broers en zussen) worden niet meegerekend.

Procedure

Jaarlijks aan te vragen vóór 31 december via het Infopunt Welzijn in het Sociaal Huis. Het aanvraagformulier kunt u hiernaast downloaden of ophalen bij het Infopunt Welzijn.

Meebrengen

Nodige bewijsstukken:

  • attest van de school/instelling waaruit blijkt welke dagen het kind thuis verblijft;
  • attest van de FOD Sociale Zekerheid: vermindering van zelfredzaamheid van tenminste 12 punten OF de evaluatietabel zelfredzaamheid van de Stad Nieuwpoort, ingevuld door uw arts (minstens 12 punten toegekend);
  • het meest recente aanslagbiljet personenbelasting (of attest FOD Financiën).
Hulp nodig bij de aanvraag? Maak hier een afspraak