Uitbreiding jachthaven - Ontwerp brownfieldconvenant 207 - Nieuwpoort rechteroever

De terreinen ten zuiden van het dok Portus Novus op de rechteroever van de IJzermonding te Nieuwpoort zijn momenteel sterk onderbenut en vrij afgescheiden van de omgeving, hoewel de ligging vlakbij het centrum van Nieuwpoort heel wat potentieel biedt. 

Met het project Nieuwpoort-Rechteroever beogen de initiatiefnemers een integrale herontwikkeling van deze site rond een nieuw aan te leggen jachthavendok. Naast een aanzienlijke woonontwikkeling is er ruimte voor ondersteunende commerciële en handelsactiviteiten, horeca, kantoren en openbaar domein. De aanwezige bedrijven herlocaliseren naar een kmo-strip langs de Kustweg. Het project wil zo een volledig nieuw, levendig stadsdeel creëren met een uniek karakter, ter aanvulling aan de stadskern en geïntegreerd in de omliggende natuur. Daarbij wordt voorzien in een voldoende en divers aanbod aan parkeergelegenheid, ook voor boten. 

Het project gaat uit van een ruim consortium van private en publieke partners met o.a. CAAAP, Deme Concessions Infrastructure, Nieuwpoortse Handelsmaatschappij (NHM), Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) en Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV). Naast de aanwezige bedrijven zijn o.a. ook de stad Nieuwpoort, het Departement Omgeving en het Agentschap Wegen en Verkeer sterk betrokken. 
Om de herontwikkeling kracht bij te zetten, schreven deze partijen hun engagementen en ambities neer in het ontwerp brownfieldconvenant Nieuwpoort-Rechteroever. Via brownfieldconvenanten krijgen dergelijke verouderde en onderbenutte bedrijfssites een nieuwe invulling.

Inzage

De teksten van het ontwerp brownfieldconvenant zijn te vinden op www.vlaio.be/brownfieldconvenanten (onderaan bij ‘komende inspraakvergaderingen’).

Wie niet over een computer met internetverbinding beschikt, kan terecht bij het Onthaal van de stad Nieuwpoort (Stadhuis Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort) om de informatie in te kijken (tel. 058/22 44 44). 

Opmerking of bezwaren

Opmerkingen en bezwaren kunnen ingediend worden tot en met 25 oktober, bij voorkeur online via het reactieformulier op de website www.vlaio.be/brownfieldconvenanten .

Schriftelijke reacties kunnen gedurende deze periode eventueel ook opgestuurd worden naar of afgegeven worden in het Stadhuis van Nieuwpoort (Stad Nieuwpoort, Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort).