Polyvalente zaal van het jeugdcentrum

Oppervlakte

144 m²

Technische uitrusting

Keuken, tafels en stoelen, verduisterbare ramen. 

Opmerking

De polyvalente zaal van het jeugdcentrum wordt enkel verhuurd aan erkende verenigingen en onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met Stad Nieuwpoort. 

Wilt u deze zaal huren? 
Neem contact op met de Jeugddienst via jeugd@nieuwpoort.be