Ophokplicht voor alle pluimvee

Als gevolg van het aantreffen van vogelgriep zijn voorzorgsmaatregelen genomen die professionele houders en hobbyhouders van pluimvee aangaan.

Onder hobbyhouders worden de gezinnen verstaan die enkele kippen in de tuin houden, maar ook sierpluimveehouders en vogelliefhebbers die soms honderden dieren hebben, en duivenmelkers.

Welke zijn deze voorzorgsmaatregelen?

  • U dient uw pluimvee en vogels op te hokken of af te schermen.
    Het afschermen kan gebeuren door uw dieren op te sluiten in hun hok of in een gebouw. Daarnaast is het mogelijk om de dieren buiten te houden, op voorwaarde dat hun terrein of een deel van het terrein langs de zijkanten en bovenkant met gaas of netten afgesloten wordt van wilde vogels.
  • De mazen van het gaas of het net mogen ten hoogste 10 cm groot zijn, zodat wilde vogels er niet doorheen kunnen. Een ondoordringbare dakbedekking is niet verplicht, maar wordt toch aangeraden.
  • Daarnaast moet u uw dieren binnen voederen of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is. U mag daarbij geen oppervlaktewater of water dat toegankelijk is voor wilde vogels als drinkwater geven.

Als u tijdens een wandeling of in uw buurt een dode of zieke vogel vindt, raak deze dan niet aan maar meld het via het gratis nummer 0800/99 777. Het dier zal worden opgehaald en onderzocht.