Openbaar onderzoek Lokaal Materialenplan 2023 – 2030

Binnenkort komt er een nieuw uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, namelijk het Lokaal Materialenplan. Voor het zover is, houdt OVAM een openbaar onderzoek. 

Het Lokaal Materialenplan vervangt het uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2016-2022. Met dit plan zetten we een volgende stap in de richting van een integraal beleid rond circulaire economie, door een verhoogde aandacht voor preventie en hergebruik en door materiaalkringlopen verder te sluiten. Daarnaast blijft het plan ook de basis van het afvalbeheer vormgeven.

Concreet werkt het plan aan een verdere afbouw van de hoeveelheid restafval onder andere door de veralgemeende inzameling van bioafval, een aanvaardingsplicht voor wegwerpluiers gekoppeld aan een selectieve inzameling, correctere inzamelformules voor bedrijven en het versterken van het zespijlerbeleid tegen zwerfvuil.

Door een verhoogde focus op preventie en meer aandacht voor nog kwaliteitsvollere recyclage voert het nieuwe plan tegelijk ook een aantal accentverschuivingen door. Verschuivingen die passen in de uitbouw van de circulaire samenleving die nodig is om ook de klimaatuitdagingen aan te pakken.

Het Lokaal Materialenplan schenkt specifieke aandacht aan het lokale niveau en de rol van lokale besturen, in het bijzonder voor het beheer van het huishoudelijk afval. Het plan vormt het beleidskader waarbinnen lokale overheden die rol kunnen uitvoeren. Het bevat de visie en beleidsacties op Vlaams niveau, ideeën en instrumenten alsook een aantal verplichtingen voor lokale besturen. 

De documenten kunnen online geraadpleegd worden op ovam.vlaanderen.be/lokaal-materialenplan-2023-2030.

Reageren kan, bij voorkeur, via mail naar plan@ovam.be

Als digitaal reageren niet mogelijk is, kunt u uw opmerkingen ook sturen naar:
OVAM - Ontwerp Lokaal Materialenplan – Stationsstraat 110 – 2800 Mechelen 

Het openbaar onderzoek voor dit plan loopt van 1 juni tot en met 31 juli 2022. Opmerkingen en bezwaren die te laat worden ingediend, worden niet behandeld.

Hoe een opmerking of bezwaar indienen?

Via e-mail

  • Vermeld minstens uw naam en adres.
  • Vermeld: OVAM – Ontwerp Lokaal Materialenplan
  • Mail uw opmerking of bezwaar naar plan@ovam.be

Per brief

  • Vermeld minstens uw naam en adres.
  • Vermeld: OVAM – Ontwerp Lokaal Materialenplan
  • Verstuur uw brief naar volgend adres: Stationsstraat 110 – 2800 Mechelen