Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Toerisme > Bezoeken > Bezienswaardigheden > Simli Wijk

Simli Wijk

Dit gebied werd in 1928 door Henri Crombez verkocht aan n.v. Simli (Société Immobilière et Mobilière du Littoral) waarvan de hoofdzetel gelegen was te Bruxelles (alles ééntalig Frans). Edmond Kamp fungeerde als één der bijzonderste beheerders. Deze maatschappij zorgde in 1955 voor de nodige omheining en beplanting, om naderhand over te gaan tot verkaveling en aanleg van wegen zodat heel wat kooplustigen naar onze “Nieuport-Dunes” werden aangetrokken. Een deel van dit gebied werd herschapen in een residentiële villawijk; het meest westelijke gedeelte echter, nl. ongeveer 30 ha begrensd door de Kinderlaan, de Louisweg, de G. Rodenbach- en de Elisalaan, werd op het gewestplan vastgelegd als N-gebied.

Het weer in Nieuwpoort