Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Toerisme > Bezoeken > Bezienswaardigheden > Prins Mauritspark

Prins Mauritspark

Ligging: Nieuwpoort, Louisweg (Havengeul)
Oppervlakte: 10 ha

Dit park (Keunepark in de volksmond) werd in 1977 aangelegd. Het vormt een groene buffer tussen de havengeul en de bebouwing langsheen de Albert I-laan, die evenwijdig loopt met de havengeul.
In 2000 werd het park omgedoopt naar “Prins Mauritspark”, en dit naar aanleiding van de herdenking van de Slag bij Nieuwpoort in 1600.

Er staat het Mauritspark heel wat boeiends te wachten. De komende jaren zal het namelijk een grote gedaanteverandering ondergaan. Het park zal meer open zijn naar de IJzer toe en je zal kunnen flaneren op een nieuwe dijk. Vanuit de uitkijktoren Nieuwpoortbankboei zal je kunnen genieten van het mooie landschap. De asfaltpaden worden vervangen door polderklinkers en aan de ligweides komt een moderne kiosk voor diverse voorstellingen. Ook de ideeëntuinen zullen een nieuwe invulling krijgen.

Het Mauritspark is een domein van het Agentschap voor Natuur en Bos

 

Hondenweide

In het Prins Mauritspark (op de hoek van de Dienstweg Havengeul en Louisweg) kunnen honden vanaf nu vrij rond lopen. De zone is goed toegankelijk dankzij de nabijgelegen parking. De oppervlakte van de loopweide bedraagt 2500 m2.

De nieuwe en volledig omheinde hondenweide heeft twee toegangspoorten en één dienstingang voor onderhoud. Voor de omheining werd er gebruikt gemaakt van duurzaam en onbehandeld kastanjehout. De hondenweide zal nog worden afgewerkt met zitbankjes, infoborden en een hondentoilet.

Het stadsbestuur vindt het belangrijk dat elke hond veilig en vrij kan rondlopen en ravotten, maar uiteraard steeds onder toezicht van zijn of haar baasje. Voor mensen met een kleine tuin of koer is een hondenweide de ideale oplossing.

Daarnaast is het sociale aspect van losloopweides niet te onderschatten. De losloopweide is niet enkel voor honden een gezellige ontmoetingsplaats. Buurtbewoners beginnen er spontaan met elkaar te praten en leren elkaar ook beter kennen.

Er gelden wel regels in verband met het opruimen van hondenpoep en het weggooien van hondenpoepzakjes. Asociaal of agressief gedrag van de hond of van het baasje wordt niet getolereerd.

De wapenfeiten

Op 1 juli arriveerde het Hollandse leger zonder noemenswaardige tegenstand aan de IJzermonding. Aan de overkant van de stroom lag Nieuwpoort, het eerste doel van deze veldtocht. Aartshertog Albrecht had een leger op de been gebracht en was hiermee op 1 juli reeds tot Oudenburg gevorderd. Toen hij dit vernam trok Maurits het deel van zijn leger dat bij laagtij de IJzer reeds overgestoken was terug. Hij wendde de aandacht tijdelijk van Nieuwpoort-stad af en concentreerde zich op het Spaanse leger dat hem op de hielen zat. Het werd, op 2 juli 1600, een gevecht in regel: de troepen van Maurits op de rechteroever van de IJzer, de manschappen van Albrecht even verderop in de duinen van Lombardsijde en Westende. Leken de Spaanse troepen aanvankelijk aan de winnende hand, dan wisten de Hollanders het tij in de namiddag te keren en de strijd in hun voordeel te beslechten. Ondanks zijn overwinning liet Maurits het oorspronkelijke plan, nl. de inname van Nieuwpoort, varen en trok zich in Oostende terug. De rust was echter van korte duur. Op 5 juli keerden de Hollandse soldaten naar de IJzermonding terug. Albrechts soldaten hadden zich gehergroepeerd en in Nieuwpoort-stad verschanst. De Hollanders belegerden de stad maar vielen niet aan. Nieuwpoort deed zijn reputatie van “onneembare vesting” eer aan. Een week later werd het beleg afgeblazen en keerde Maurits onverrichter zake naar het Noorden terug.

Het weer in Nieuwpoort