Naar inhoud

U bent hier: OCMW > Diensten > Sociaal Huis

Sociaal Huis

Het oude rusthuis in de Astridlaan 103 werd omgevormd tot het ‘Sociaal huis’. Hier zijn het Infopunt Welzijn, wijkwerken Westhoek, het Woonloket Nieko, de sociale dienst en de administratieve diensten van het OCMW gevestigd.

Infopunt Welzijn

Het is als burger niet altijd eenvoudig om op bepaalde vragen een degelijk antwoord te vinden:

 • “Welke premies en dienstverlening biedt het stadsbestuur of OCMW aan?”
 • “Ik moet een document afhalen, maar bij welke dienst moet ik daarvoor zijn?”
 • “Moet ik met mijn vraag naar het OCMW stappen of is dat iets voor de gemeente?”
 • “Ik had graag wat meer informatie gehad over thuiszorg, kinderopvang en dergelijke. Bij wie kan ik daarvoor terecht?”
 • “Zijn er in de streek nog andere sociale organisaties die me kunnen verder helpen?”

In het Infopunt Welzijn zal de medewerkster naar uw verhaal luisteren, u de eerste informatie bezorgen, maar u vooral op een efficiënte manier doorverwijzen naar de juiste persoon binnen de gemeente, O.C.M.W. of externe organisatie, die u dan met de nodige kennis van zaken kan verder helpen.

Voor deze dienstverlening moet geen afspraak gemaakt worden en bovendien is ze gratis.

In het infopunt vindt u een heleboel interessante folders over uiteenlopende onderwerpen, zoals kinderopvang, het sport- en cultuuraanbod, psychosociale ondersteuning, enzovoort.

Sociaal Huis

Openingsuren

Het Sociaal Huis is gelegen Astridlaan 103 in het oude woonzorgcentrum De Zathe.
U kan er terecht op:
Maandag: 8.30 u. - 11.45 u. en 13.30 u. - 17 u.
Dinsdag t.e.m. vrijdag: 8.30 u. - 11.45 u., in de namiddag enkel op afspraak.

Wetgeving

Bij decreet van 19 maart 2004 werd door de Vlaamse overheid beslist dat de lokale besturen (gemeente en OCMW) voortaan één lokaal sociaal beleidsplan moeten opmaken. Het lokaal sociaal beleid beoogt een maximale toegankelijkheid van de dienstverlening voor elke burger. Het decreet heeft ook als gevolg dat elk lokaal bestuur een ‘sociaal huis’ moet realiseren. Verschillende invullingen van dit concept zijn mogelijk en de keuze voor een bepaalde invulling wordt aan de lokale actoren overgelaten.
In Nieuwpoort werd geopteerd voor de oprichting van een Infopunt Welzijn: een strategisch gelegen loket, waar elke burger terecht kan met zijn vragen betreffende de sociale dienstverlening van de stad Nieuwpoort, het OCMW en externe organisaties.

Sociaal Huis - Infopunt Welzijn

Diensthoofd:
Ilse Cranskens
Openingsuren:
Maandag: 8.30 u. – 11.45 u. en 13.30 u. – 17 u. Dinsdag t/m vrijdag: 8.30 u. – 11.45 u., in de namiddag enkel op afspraak.
Tel:
058 22 38 75
E-mail:
sociaalhuis@nieuwpoort.be
Adres:
Astridlaan 103
8620 Nieuwpoort

Wijkwerken Westhoek

Vanaf 1 januari 2018 wordt het plaatselijk werkgelegenheidsagentschap PWA in Nieuwpoort omgevormd tot ‘wijk-werken’, een beslissing van de Vlaamse Regering. Concreet betekent het dat 17 Westhoekgemeenten de keuze maakten om de handen in elkaar te slaan en zo samen met de VDAB ‘wijk-werken’ op niveau van de Westhoek te organiseren.

Wijk-werken voor de werkzoekende

Via het systeem van ‘wijk-werken’ kun je als werkzoekende aan de slag in scholen, verenigingen, land- en tuinbouwbedrijven of bij de gemeente. Maar ook bij mensen thuis is er de mogelijkheid om enkele uren per week extra werkervaring op te doen. Deze ervaring is voor veel werkzoekenden goud waard: het is immers een eerste stap in de zoektocht naar een duurzame job.

Alle info voor wijk-werkers is momenteel terug te vinden op de website https://www.vdab.be/wijk-werken/wijk-werker  of je kunt ook langs gaan bij de VDAB of het OCMW.

Wijk-werken voor gebruikers

Als school, particulier, vzw,… kun je een beroep doen op het systeem van ‘wijk-werken’ en kun je iemand verschillende soorten opdrachten laten uitvoeren. Of het nu gaat over het gras afrijden, de kinderopvang of busbegeleiding in een school: met ‘wijk-werken’ kan dit allemaal. En zelfs wie af en toe gebruik wil maken van een parkeerwachter of logistieke hulp bij events, kan beroep doen op een ‘wijk-werker’. Als gebruiker vergoed je de wijk-werker met een cheque. Kostprijs voor de Westhoek is vastgelegd op 7,45 euro per cheque per begonnen uur. 

Interesse om je te registreren als gebruiker? Neem dan zeker een kijkje op de website https://www.vdab.be/wijk-werken/gebruiker .
 

Contact

De wijk-werkenbemiddelaar 

Nadine Lensen is de wijk-werkenbemiddelaar voor Nieuwpoort.  Zij is vanaf 2 januari 2018 te bereiken in de Werkwinkel Veurne: Pannestraat 13 te Veurne.
Tel: 058 31 12 03  /  Gsm: 0470 70 11 52
Email: nadine.lensens@vdab.be

OPENINGSUREN:   Elke dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 u. – 12 u.

 

Premies en sociale dienstverlening

De brochure 'Premies en sociale dienstverlening' biedt u een overzicht van de bestaande sociale premies en dienstverlening, verzorgd door het stadsbestuur en het OCMW. Ook de adressen van de ziekenfondsen, PWA en de stedelijke adviesraad voor personen met een handicap werden hierin opgenomen. Op deze manier hopen wij u, als inwoner van Nieuwpoort, een beknopt maar duidelijk beeld te bieden van de verschillende tegemoetkomingen.

De brochure is gratis te verkrijgen in het sociaal huis en aan de loketten van de dienst bevolking in het stadhuis. Nieuwe inwoners krijgen deze via de onthaalmap.

Sociale premies en dienstverlening (PDF, 753 kB)

Gemeentekit Rechtenverkenner

Rechtenverkenner

 

De website rechtenverkenner.be geeft een online overzicht:

 • van sociale rechten: premies en andere voordelen op het vlak van onderwijs, arbeid, wonen, welzijn, energie, vervoer, justitie ...
 • voor kwetsbare groepen: ouderen, chronisch zieken, personen met een handicap, werkzoekenden, personen met een laag inkomen ...
 • door verschillende overheden: federale, Vlaamse, provinciale en lokale overheid

De basisinformatie over elk recht is opgenomen in een gedetailleerde fiche met daarin:

 • een omschrijving van het recht
 • de voorwaarden waaraan u moet voldoen
 • de aanvraagprocedure
 • de documenten die u bij uw aanvraag moet meebrengen
 • de contactgegevens van de dienst waar u het recht aanvraagt
 • een overzicht van andere interessante rechten

  Zoek via deze link http://www.rechtenverkenner.be zelf uw rechten op!