Naar inhoud

U bent hier: OCMW > Bestuur > Klachten

Klachten

Procedure klachtenbehandeling

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurde in de zitting van 28 maart 2012 een reglement inzake klachtenbehandeling goed dat bepaalt dat de burger die misnoegd is over een OCMW-dienst hierover een klacht kan indienen bij de klachtencoördinator.  Die zal een gepaste oplossing zoeken wanneer het gaat om gegronde klachten.

Klachten over het woonzorgcentrum De Zathe verlopen niet via onderstaande e-mail. Deze moeten gemeld worden via een digitaal formulier.

Hoe een klacht indienen?

  • per e-mail: klachten.ocmw@nieuwpoort.be
  • tel. 058 22 38 25
  • per fax 058 22 38 28
  • schriftelijk: OCMW Nieuwpoort, t.a.v. de klachtencoördinator, Astridlaan 103, 8620 Nieuwpoort
  • via rechtstreeks contact met de OCMW-diensten.

Opgelet !

  • het reglement inzake klachtenbehandeling wijzigt de reeds bestaande bezwaar- en/of klachtenprocedures niet.
  • klachten over het beleid van het OCMW worden niet behandeld door de klachtencoördinator maar kunnen via een brief gericht worden aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, Astridlaan 103, 8620 Nieuwpoort.