Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Jeugd > Diensten > Voordeelpas jeugd - sport - cultuur

Print

Voordeelpas jeugd- sport - cultuur

voordeelpas

Dit jaar werken de jeugd- en cultuurdienst samen met het Sociaal Huis en alle vrijetijdsdiensten om zoveel mogelijk Nieuwpoortse kinderen & jongeren van de juiste kortingen te voorzien. Deze extra voordelen gaan gepaard met een nieuwe naam: de voordeelpas jeugd-cultuur-sport!
Alle kinderen en jongeren van 3 tot en met 25 jaar ontvangen deze pas jaarlijks per post.

50% korting op culturele activiteiten
Met de voordeelpas genieten alle Nieuwpoortse kinderen & jongeren van 3 t/m 25 jaar sowieso van 50% korting op culturele activiteiten georganiseerd door Centrum Ysara & de City. Het programma is terug te vinden op
www.cultuurnieuwpoort.be.

Op de keerzijde vindt men nog extra kortingen indien men voldoet aan één van de voorwaarden.

50% korting op vrijetijdsactiviteiten

- sport- en zwemkampen ingericht door de stad Nieuwpoort of het AGB Nieuwpoort;
- sport- en zwemcursussen ingericht door de stad Nieuwpoort of het AGB Nieuwpoort;
- activiteiten ingericht door de jeugddienst, sportdienst en zwembad waarvoor het college van burgemeester en schepenen beslist dat de Voordeelpas van toepassing is;
- aankoop sportpas;
- speelpleinwerking van de stad Nieuwpoort;
- swapactiviteiten van de jeugddienst Nieuwpoort;
- naschoolse kinderopvang van de stad Nieuwpoort;
- lidmaatschap erkende jeugd- en sportverenigingen in Nieuwpoort;
- jeugd- en sportkampen ingericht door erkende Nieuwpoortse jeugd- en sportverenigingen
aankoop uniform erkende Nieuwpoortse jeugdvereniging of sportmateriaal erkende Nieuwpoortse sportvereniging.
 

Activiteiten ingericht door erkende Nieuwpoortse sport- en jeugdverenigingen:
- lidmaatschap
- kampen
- uniformen voor jeugdverenigingen
- sportmateriaal voor sportverenigingen

*Om voor deze korting in aanmerking te komen dient het gezin te voldoen aan één van onderstaande voorwaarden.

Onderwijscheques

Met de voordeelpas kunnen onderwijscheques aangekocht worden, deze kosten € 2 en hebben een waarde van € 10. 

Onderwijscheques kunnen worden gebruikt ter betaling van alle schoolfacturen van de school waarin het kind is ingeschreven, met uitzondering van schoolmaaltijden en internaatkosten.

*Om voor deze korting in aanmerking te komen dient het gezin te voldoen aan één van onderstaande voorwaarden.

Inkomensvoorwaarden:


Om in aanmerking te komen voor de korting van 50 % op vrijetijdsactiviteiten en voor het recht op de aankoop van 10 onderwijscheques dient men te voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

- Het gezamenlijk netto belastbaar inkomen mag niet meer bedragen dan anderhalf keer het leefloon. Inkomen van bloedverwanten tot en met de derde graad worden niet meegerekend.
- Gezinnen die onder budgetbeheer, schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling staan, kunnen na schriftelijk advies van de budgetbeheerder of schuldbemiddelaar in aanmerking komen om gebruik te maken van de extra kortingen met de Voordeelpas.


De aanvraag dient vergezeld te zijn van het recentste aanslagbiljet in de personenbelasting of indien van toepassing een attest van de schuldbemiddelaar of budgetbeheerder, waaruit blijkt dat het gezin op het moment van de aanvraag onder budgetbeheer, schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling staat.