Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Inwoner > Wonen > Openbare werken en Verkeer > Parkeren

Parkeren

De 10 meest gestelde vragen over parkeren in Nieuwpoort!

1. Wat verandert er aan het parkeerbeleid op 1 maart 2017?
Vanaf 1 maart 2017 mag je als Nieuwpoortenaar met je gemeentelijke parkeerkaart in de badplaats overal gratis parkeren in de betalende zone, met uitzondering van de Albert I-laan, de Lombardsijdestraat, een deel van de Veurnestraat en de paarse zone.
Op alle betalende parkeerplaatsen in de Franslaan, de Elisalaan, alle zijstraten tussenin, de Simliwijk, Dienstweg Havengeul, de parkings nabij het Prins Mauritspark in de Louisweg, en langsheen de Kinderlaan zal je dus als Nieuwpoortenaar gratis met je bewonerskaart kunnen parkeren.
Concreet komt dit neer op een kleine 500 extra parkeermogelijkheden voor de Nieuwpoortenaars.
In Nieuwpoort-Stad wijzigt er niets aan het parkeerbeleid! Op de Ventweg Kaai moet je als inwoners dus nog steeds betalen.

2. Hoe kom ik in contact met het parkeerbedrijf ‘Parking Partners’?
Op de website www.parkingpartners.be kan je alle informatie omtrent openingsuren en tarieven vinden. Telefonisch kan je hen bereiken via T 058 24 04 79. Voor eventuele klachten moet je je ook tot hen wenden. ‘ParkingPartners’ is immers géén gemeentelijke instantie en fungeert totaal onafhankelijk.
Er is ook een parkeerwinkel waar je je tot kan richten. De winkel was vroeger gehuisvest op het Hendrikaplein, maar bevindt zich nu in de ondergrondse parkeergarage. De winkel is bereikbaar via de Dienstweg Havengeul waar je naast de cafetaria van het Centrum Ysara in een glazen toegangspaviljoen de lift naar beneden kan nemen.
Adres: Dienstweg Havengeul 12a

3. Wat verandert er met de nieuwe ondergrondse parking ‘Parking Promenade’?
De ondergrondse parkeergarage ‘Promenade’, gelegen in de Dienstweg Havengeul, is sinds kort in gebruik. Deze infrastructuur biedt plaats aan 443 voertuigen en dit op 2 niveaus. Het in- en uitrijden gebeurt via 1 toegang nl. de dienstweg Havengeul. De garage kan te voet echter ook via de P. Orbanpromenade bereikt worden.

4. Ik heb een boete en ik ben het er niet mee eens? Kan ik dit aanvechten?
Als je niet akkoord gaat met een boete die je gekregen hebt, dien je je te wenden tot het parkeerbedrijf ‘ParkingPartners’. Dit gaat wel over boetes die je in de betalende zones in Nieuwpoort-Bad of Nieuwpoort-Stad (alleen Ventweg Kaai) gekregen hebt. Ben je niet akkoord met een boete die je in Nieuwpoort-Stad (bv. vergeten van blauwe schijf) gekregen hebt, dien je schriftelijk contact op te nemen met het College van burgemeester en schepenen.

5. Wie heeft er recht op een gemeentelijke bewonerskaart?
Iedereen die in Nieuwpoort gedomicilieerd is, heeft recht op een gemeentelijke bewonerskaart. Zorgverstrekkers, onderhoudsfirma's voor dringende herstellingswerken of vastgoedkantoren kunnen onder bepaalde voorwaarden ook een gemeentelijke parkeerkaart verkrijgen.

6. Waar kan ik een gemeentelijke bewonerskaart aanvragen?
Wie voor het eerst een gele bewonerskaart wil aanvragen moet zich wenden tot de parkeerwinkel. ‘ParkingPartners’ beheert zowel het bovengronds betalend parkeren als het gebruik van de nieuwe ondergrondse parkeergarage ‘Promenade’. Men moet uiteraard de identiteitskaart en de boorddocumenten van de wagen(s) voorleggen. De kaart wordt onmiddellijk toegekend.

7. Mijn parkeerkaart vervalt binnenkort. Wat moet ik doen?
De gele bewonersparkeerkaarten die uitgereikt zijn vanaf 1 maart 2017 zullen 2 jaar geldig zijn. De houders worden verzocht zèlf de vervaldatum van hun kaart in het oog te houden. De verlenging en het opsturen van de kaart gebeuren automatisch. 

8. Ik heb een nieuwe nummerplaat. Moet ik dit melden?
Als je nummerplaat van je auto wijzigt, dan moet je contact opnemen met het parkeerbedrijf ‘ParkingPartners’. De bewonerskaart met de oude nummerplaat is immers niet meer geldig.

9. Waar mogen wagens met een gehandicaptenkaart parkeren?
In Nieuwpoort zijn maar er liefst 188 parkeerplaatsen te vinden die geschikt zijn voor personen in het bezit van een gehandicaptenkaart. Op deze plaatsen hoeft niet betaald te worden, mits men een geldige parkeerkaart achter zijn voorruit heeft liggen. Deze kaarten worden verstrekt door de FOD Sociale Zekerheid. Bij de aanvraag tot het bekomen van een dergelijke kaart kan je je laten begeleiden op het kabinet van de burgemeester.
De lijst van voorbehouden parkeerplaatsen vind je op de website onder wonen > toegankelijk Nieuwpoort > mobiliteit > voorbehouden parkeerplaatsen.

10. Waar kan ik met mijn blauwe schijf parkeren?
In Nieuwpoort-Stad is er een blauwe zone waar je verplicht bent om je blauwe kaart te gebruiken. Deze zones staan telkens aangeduid met een verkeersbord.
 

De volledige folder van het parkeerbedrijf 'ParkingPartners' kan je hieronder vinden.

Parkeerfolder (PDF, 20 MB)

Parkeren

In de rode zone moeten zowel inwoners als bezoekers een ticket betalen.

In de oranje zone mogen de inwoners van Nieuwpoort gratis parkeren met hun gemeentelijke parkeerkaart.

In de paarse zone moeten zowel inwoners als bezoekers een ticket betalen.

In de gele zone geldt enkel de gemeentelijke parkeerkaart.

Parkeerbedrijf

Openingsuren parkeerbedrijf ParkingPartners

Van 01/04 - 30/09 en vakanties

Maandag: 9 u.-12 u.
Dinsdag: Gesloten
Woensdag: 9 u. - 12 u.
Donderdag: 9 u. - 12 u.
Vrijdag 11 u. - 19 u.
Zaterdag 9 u. - 12 u.

Van 01/10 - 31/03

Maandag: Gesloten
Dinsdag: Gesloten
Woensdag: Gesloten
Donderdag: Gesloten
Vrijdag: 16 u. - 19 u.
Zaterdag: 9 u. - 12 u.

 

Parkeren met kampeerwagens of mobilhomes

Overnachting op het openbaar domein in kampeerwagens of mobilhomes is verboden op het ganse grondgebied van de gemeente.
Daarnaast wordt ook het parkeren met kampeerwagens of mobilhomes verboden in de volgende zones:

  •  permanent: in de zone (omgeving van de havengeul) begrepen tussen Zeedijk - Hendrikaplein -  Albert I-laan - gewestweg Kaai - gewestweg Kustweg
  •  van 22 u tot 8 u: langs de Nieuwendammeweg ( spaarbekken van de IJzer)

Kampeerwagens of mobilhomes zijn welkom bij De Zwerver waar er 28 goed uitgeruste parkeerplaatsen ter beschikking staan, 24h/24h.
Adres: Brugsesteenweg 29 Nieuwpoort - T 0474 66 95 26 - E-mail: de_zwerver@telenet.be

Parkeren op de zeedijk

Parkeren op de zeedijk is ten allen tijde verboden.
Er kan wel toelating bekomen worden voor het laden en lossen van goederen, meubelen, materialen enz. Deze toelating dient schriftelijk aangevraagd te worden via de dienst veiligheid en preventie. De noodzakelijke gegevens die vermeld moeten worden zijn:
Naam + voornaam
Telefoonnummer van de aanvrager
Exact adres van de levering (huisnr en residentie)
Aantal voertuigen
Nummerplaten van de voertuigen

Vismijn gebouw, Kaaiplein 2/0002 - 8620 Nieuwpoort - e-mail: kurt.simoens@nieuwpoort.be - Tel. 058 22 49 71 - Fax 058 23 67 20
burelen ‘s namiddags gesloten.

toelating parkeren zeedijk (PDF, 153 kB)