Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Inwoner > Wonen > Openbare werken en Verkeer > Openbare werken > Openbare werken in uitvoering

Openbare werken in uitvoering

De voorbije jaren is Nieuwpoort getransformeerd tot een moderne en dynamische badstad. Daarvoor investeert de stad heel wat in het openbaar domein en de infrastructuur. Het stadsbestuur maakt werk van de heropwaardering van Nieuwpoortse straten, fiets- en voetpaden. Belangrijk is ook de aanleg van groene zones.   

Hinder 

Wegen vernieuwen zonder hinder is niet mogelijk. Toch proberen we om tijdens de werken de hinder voor alle weggebruikers, omwonenden en ondernemingen maximaal te beperken.  

Bij de planning en fasering van de werken stellen we alles in het werk om de bereikbaarheid van de woningen en handelszaken te garanderen.

Is jouw garage door de wegenwerken niet toegankelijk? Haal dan een tijdelijke parkeerkaart bij de parkeerwinkel in de ondergrondse garage aan de Dienstweg Havengeul (tel. 058 24 04 79).   

Afvalophaling  

Tijdens de wegenwerken kunnen onze afvalophalers moeilijk tot bij de woningen van een werfzone komen. Zij dienen hun huisvuil, pmd, papier en karton op een bereikbare locatie te plaatsen. Dit is de aangrenzende straat of straathoek die zich niet in de werfzone bevindt.  

Contact  

Handelaars en/of ondernemingen kunnen terecht bij de Dienst Lokale Economie: tel. 058 22 44 79 of economie@nieuwpoort.be. 

Inwoners of omwonenden kunnen contact opnemen met de Dienst Openbaar Domein: tel. 0498 92 92 80 of wegenwerken@nieuwpoort.be !  

Nieuwpoort Werkt

Alle wegenwerken (2019 -2020) worden vermeld in de werfbrochure 'Nieuwpoort Werkt'. 

Nieuwpoort Werkt (PDF, 2 MB)

Nutswerken Parklaan

Van 24 september tot 25 oktober 2019 vernieuwen de IWVA en FLUVIUS de ondergrondsleidingen in de omgeving van het stedelijk zwembad. In totaal duren de werken 6 weken. Nadien zullen nog lokaal putten gemaakt worden voor de aansluitingen. 

Planning  

De werken aan de voetpaden worden in 3 fases uitgevoerd:

  • Fase 1: Voetpad Stationslaan (zijde tennisclub) en Parklaan (tussen Langestraat en Stationslaan) en aansluitend voetpad Stationslaan  (kant Leopold II park) (of omgekeerd).
  • Fase 2: Voetpad Parklaan (zijde gebouwen), Kerkstraat (tussen Parklaan en Astridlaan, beide zijden) + Langestraat (tussen Parklaan en Astridlaan)
  • Fase 3: Leopold II laan (voetpad zijde gebouwen) Ook staan enkele boringen in de Kokstraat en Canadalaan gepland. Deze zijn van korte duur en zullen voor weinig hinder zorgen.

Toegankelijkheid

  • Bewoners zullen steeds toegang hebben tot hun woning  (na het maken van de sleuf zal een voetgangersbrugje geplaatst worden).
  • Het zwembad blijft toegankelijk voor gebruikers en hulpdiensten. 
  • Rijbaan blijft beschikbaar tijdens werken voor plaatselijk verkeer. 

Parkeren

Tijdens de werken bestaat de mogelijkheid om in de omliggende straten te parkeren. 

Communicatie

Meer info over de planning via tel. 0498 92 92 80.   

Nutswerken Parklaan

 

 

Wegenwerken Albert I-laan

De Albert I laan is de belangrijkste verbindingsweg tussen onze stad en de zee. Het is dan ook cruciaal dat dit traject op punt staat. Bedoeling is om de volledige laan tot in Nieuwpoort-Bad in verschillende fasen een grondige make-over te geven, met aandacht voor groen en fietsers.  

Vanaf begin september 2019 start de derde fase van de werken aan de Albert I laan. Het kruispunt van de Victorlaan en een deel van de rijweg aan de kant van de Victorlaan worden afgesloten. Het einde van deze fase is gepland tegen de kerstperiode.  

Begin januari 2020 start de vierde fase van de werken. Het kruispunt van de Victorlaan en een deel van de rijweg aan de kant van de Victorlaan worden afgesloten. Het einde van deze fase is gepland tegen de kerstperiode.  

fase 3 albert i laan

Presentatie Wegenwerken Albert I-laan (PDF, 3 MB)

Begin januari 2020 start de vierde fase van de werken. Het kruispunt van de Henri Crombezlaan met de Louisweg en de Albert I laan wordt nu onderbroken. 

 

Fase 4 albert i laan

Plan bovenbouw Albert I-laan (PDF, 1 MB)

Mobiliteit

Verkeer van Nieuwpoort-Bad naar Nieuwpoort-Stad moet omrijden via de Kinderlaan. Na fase 3 kun je ook via de Victorlaan rijden. Voor plaatselijk verkeer zal een dubbele rijrichting gelden. Alle woningen en handelszaken blijven bereikbaar.

Verkeer van Nieuwpoort-Stad naar Nieuwpoort-Bad ondervindt geen hinder en kan gewoon de Albert I laan gebruiken.

Fietsers en voetgangers kunnen zich tussen Nieuwpoort-Bad en Nieuwpoort-Stad in beide richtingen verplaatsen via Dienstweg Havengeu

 

 

Rioleringswerken Albert I laan - H. Crombezlaan

Fase 3: Vanaf midden september 2019 zal het kruispunt van de H. Crombezlaan met de Louisweg niet toegankelijk zijn. Er wordt gewerkt aan de nutsleidingen t.h.v. de Albert I laan. De voetpadzone wordt onderbroken. Het einde van de werken is voorzien tegen december 2019.     

Fase 4: Vanaf januari 2020 gaat het kruispunt van de H. Crombezlaan met de Louisweg en Albert I laan dicht. Dan gaan de rioleringswerken van start. Het einde van deze werken wordt voorzien tegen zomer 2020.

 

 

Herinrichting Pieter Deswartelaan

De stad zal samen met waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg de Pieter Deswartelaan vernieuwen en een fietspad aanleggen langs het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke.  

De Pieter Deswartelaan maakt deel uit van een fietsroutenetwerk en de fietssnelweg F39. Daarom besliste de Vlaamse overheid om in synergie met de wegenwerken een dubbelrichtingsfietspad aan te leggen.  

De werken verlopen in verschillende fasen. Begin september 2019 starten we met de eerste fase van de wegen- en rioleringswerken in de Pieter Deswartelaan, tussen de Sluizen en de Langestraat. Dan wordt het kruispunt Pieter Deswartelaan - Langestraat onderbroken. Hier komt een uitstroomconstructie om een gedeelte van het hemelwaterstelsel van de binnenstad te lozen in het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke.  

Onder voorbehoud van werk- en weersomstandigheden en de infrastructuurwerken van de nutsbedrijven zullen de werken voltooid zijn tegen april 2020.  

Mobiliteit   

Tijdens de werken wordt een omleiding voorzien via de Koningin Elisabethlaan. Voor bewoners en handelaars is plaatselijk verkeer mogelijk tot aan het ijssalon.

Pieter Deswartelaan

 

 

Vernieuwing Prins Mauritspark

Vanaf september krijgt het Prins Mauritspark een verdere opknapbeurt. De reeds opgebroken asfaltpaden worden opnieuw uitgevoerd in cementbetonverharding. Het einde van de werken is voorzien in oktober 2019.  

Na het opleveren van de paadjes zal de aannemer de graspartijen inzaaien. Ook worden de wandelpaden rond de Ideeëntuinen aangelegd in Argentijnse porfiersteen. Deze werken zullen afgerond zijn tegen december 2019. 

 

 

 

Franslaan

In januari 2017 is de heraanleg van de Franslaan gestart. Dit omvat grote rioleringswerken: één grote regenwaterverzamelleiding op grote diepte en dienstrioleringen voor regen- en afvalwater aan beide zijden van de straat. Ook het straatbeeld krijgt een volledig ander aanzicht door de brede voetpaden, groene zones en dubbele rij langsparkeren.  

Vanaf september 2019 starten de werken tussen het Sint-Bernardusplein en de Vlaanderenstraat (incl. Sint-Bernardusplein). Tegen de paasvakantie lopen deze werken ten einde. 

De handelaars in de Franslaan blijven vlot bereikbaar via parking Sint-Bernardusplein (te voet, met de fiets etc.). 

 

Bewoners zijn door de Vlaamse milieuwetgeving verplicht om hun private woning aan te suiten op de openbare riolering en het hemelwater af te koppelen van het afvalwater. Voor deze afkoppelingswerken kan u van de stad een subsidie verkrijgen. 

 

Werken Franslaan (PDF, 2 MB)

Franslaan fase 4