Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Inwoner > Wonen > Openbare werken en Verkeer > Openbare werken > Openbare werken in uitvoering

Openbare werken in uitvoering

Wegenwerken Albert I-laan

Werken Albert I laan: 2de fase 

Vanaf  5 november 2018  startten de wegen- en rioleringswerken in de Albert I laan tussen het kruispunt Victorlaan en Louisweg. Tijdens deze werken wordt de oostzijde van de gewestweg N34 opgebroken om een dubbelrichtingsfietspad en groenzones aan te leggen. Tegelijkertijd worden de woningen aangesloten op het gescheiden rioolstelsel en wordt de openbare verlichting van de gewestweg vernieuwd.  

Tijdens de werken wordt het verkeer naar de badplaats omgeleid via de westkant van de trambedding. Fietsers worden omgeleid naar de Dienstweg Havengeul, de Simli-wijk en Jozef Cardijnlaan.  Voor het plaatselijk verkeer naar de Oude jachthaven en de Krommehoek zal een omleiding worden voorzien via de Elisalaan en de Dienstweg Havengeul.  

Het einde van de werken wordt voorzien begin juli. 

Begin juli wordt de oostkant van de Albert I laan opnieuw opengesteld voor alle verkeer richting Nieuwpoort-Bad. De westkant wordt opnieuw éénrichtingsverkeer richting Nieuwpoort-Stad. Fietsers kunnen opnieuw richting Nieuwoort-Bad fietsen via het vernieuwde dubbelrichtingsfietspad.   

Opgelet: De twee kruispunten (Louisweg en Victorlaan) blijven gesloten!   

Presentatie Wegenwerken Albert I-laan (PDF, 3 MB)

Plan bovenbouw Albert I-laan (PDF, 1 MB)

Planning

Omdat een dergelijk investeringsproject voor veel hinder zorgt, werd de uitvoering opgedeeld in fasen.  

Bij de uitvoering van de werken wordt rekening gehouden met de volgende fasering van de werken:

- Fase 1 zone Albert I laan tussen kruispunt Jozef Cardijnlaan en Victorlaan (oostkant trambedding) - GEEL

- Fase 2 zone Albert I laan tussen kruispunt Victorlaan en Louisweg (oostkant trambedding) - BLAUW

- Fase 3 kruispunt Victorlaan (oost- en westkant trambedding) - GROEN

- Fase 4 kruispunt Louisweg (oost- en westkant trambedding) - ROOD 

 

Planning van de werken Fase 1:

De werken starten op 29 januari met het opbreken van de verharding.  Ter voorbereiding van de rioleringswerken starten de nutsbedrijven op 12 februari met de ondergrondse kabelwerken.  Deze werken zullen vermoedelijk eindigen op 23 april 2018.  Aansluitend start de aannemer met de rioleringswerken, die vermoedelijk zullen duren tot 30 juni 2018.  De wegenwerken worden gepland van 30 juni 2018 tot 31 december 2018.  

Fase 2 – 3 – 4:

Bewoners worden via een bewonersbrief op de hoogte gehouden van de stand van zaken.  

Fasering

Mobiliteit

Vanaf 29 januari wordt de oostkant van de trambedding Albert I laan, tussen kruispunt Jozef Cardijnlaan en Victorlaan, afgesloten voor het verkeer.  Een lokale omleiding zal voorzien worden tijdens de werken waarbij het verkeer naar de badplaats wordt omgeleid via de westkant van de trambedding.  De kruispunten Albert I laan - Jozef Cardijnlaan en Albert I laan – Victorlaan blijven open voor het verkeer.

Op het kruispunt Albert I laan – Victorlaan is het echter niet meer mogelijk om vanuit de Victorlaan richting Nieuwpoort-bad te rijden. Het tweerichtingsverkeer aan de westkant van de Albert I laan zorgt ervoor dat de fietsers worden omgeleid naar de Robert Orlentpromenade (richting Nieuwpoort-bad) en de Jozef Cardijnlaan (richting Nieuwpoort-stad).

Ook voor het plaatselijk verkeer naar de Oude jachthaven en de Krommenhoek zal in een omleiding worden voorzien via de Louisweg en de Dienstweg Havengeul.   

Wie een niet toegankelijke parkeergarage heeft, kan een tijdelijke gemeentelijke parkeerkaart in het kader van de wegenwerken aanvragen bij het parkeerbedrijf Parking Partners, Dienstweg Havengeul 12a: T 058 24 04 79 of E parkeren.nieuwpoort@parkingpartners.be.   

omleiding

Handelaars

 Voor kleine ondernemingen met maximum 9 werknemers die ernstige hinder ondervinden door wegenwerken kan er een hinderpremie worden toegekend door het Agentschap Innoveren& Ondernemen.

 

 

 

Vernieuwen van de Franslaan

In de 2de helft van januari 2017 zijn de werken voor de heraanleg van de Franslaan tussen de Albert I-laan en de Vlaanderenstraat gestart. De werken verlopen verschillende fases. De 1ste fase liep  vanaf de Albert I-laan tot aan de IJzerstraat. Na de zomer 2017 startte de tweede fase tussen de IJzerstraat en de Lefèbvrestraat.

De werken betreffen grote rioleringswerken waarvoor de stad een subsidie krijgt. Eén grote regenwaterverzamelleiding op grote diepte en dienstrioleringen voor regenwater en afvalwater aan beide zijden van de straat worden aangelegd.

Het straatbeeld zal er totaal anders uitzien. In de middenzone voorzien we een dubbele rij langsparkeren tussen een bomenrij. We zorgen tevens voor brede voetpaden en groene zones waardoor het voor inwoners en bezoekers veel aangenamer wandelen zal zijn.

Ten slotte werd er gekozen voor materiaal met een grijze tint: grijze granietblokken voor de voetpaden, lichtgrijze asfalt voor de rijweg en grijze mozaïekkeien voor de parkeerzones.

Wil u meer weten over deze werken? Klik dan op onderstaande presentatie!

Werken Franslaan (PDF, 2 MB)

Voortgang van de werken

Momenteel wordt gewerkt aan de Franslaan fase 3, vak tussen de  Lefebvrestraat en het St. Bernardusplein. Onder voorbehoud van werk- en weersomstandigheden zullen de wegen- en rioleringswerken in de Franslaan fase 3 voltooid zijn tegen begin juli 2019.

Opgelet: Begin juli wordt nog 1 à 2 weken gewerkt aan de middenberm. Dit zal voor weinig hinder zorgen.

Bewoners zijn door de Vlaamse milieuwetgeving verplicht om hun private woning aan te suiten op de openbare riolering en het hemelwater af te koppelen van het afvalwater. Voor deze afkoppelingswerken kan u van de stad een subsidie verkrijgen. 

 

Franslaan