Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Inwoner > Wonen > Milieu > Water > Waterwegwijzer Bouwen en Verbouwen

Waterwegwijzer Bouwen en Verbouwen

Bespaar tot 50% drinkwater

Stad Nieuwpoort stelt de nieuwe brochure en website ‘Waterwegwijzer bouwen en verbouwen’ aan u voor. Deze uitgave van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) wil een praktische gids zijn voor architecten, bouwheren, aannemers, loodgieters, tuininrichters en particuliere bouwers en verbouwers die betrokken zijn bij de waterhuishouding in en rond een woning. Met de informatie kunt u een rationeel en duurzaam waterbeheer realiseren.

Bij een bouwproject houdt u best van bij het begin rekening met een doordacht beheer van al het drink-, hemel- en afvalwater dat in en rond uw woning zal circuleren. U kunt er tot 50% kostbaar drinkwater mee besparen.
Een gezin van 2 personen bijvoorbeeld dat hemelwater gebruikt voor de toiletten, wasmachine, tuin en schoonmaak bespaart jaarlijks 40.150 liter drinkwater (op basis van het gemiddeld waterverbruik per dag).

Wist u trouwens dat onze gemeente een subsidie geeft van 500 euro voor de plaatsing van een hemelwaterinstallatie bij een bestaand gebouw of bij verbouwing van een bestaand gebouw en een subsidie van 250 euro voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie bij nieuwbouw of herbouw van een gebouw.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met An-Sofie Devloo, milieuambtenaar, T 058 22 44 51.

De Waterwegwijzer wil de weg wijzen naar een rationeel en duurzaam waterbeheer in en rond de particuliere woning. Het gaat daarbij onder andere over de opvang, het hergebruik en de infiltratie van hemelwater. Maar evenzeer over de behandeling en/of de correcte lozing van afvalwater.

De Waterwegwijzer legt uit hoe u tot een optimaal beheer en gebruik van hemelwater kan komen. De brochure geeft een volledige beschrijving van de onderdelen van een hemelwaterput en het verdeelsysteem, alsook met welke aspecten rekening moet gehouden worden. Hij geeft ook een ruim overzicht van de mogelijkheden om hemelwater te infiltreren, te bufferen of op te vangen met een groendak.

Kortom, de Waterwegwijzer geeft u alle informatie die u nodig hebt om op een duurzame wijze met afval-, hemel- en drinkwater om te gaan.

Omdat de informatie in de Waterwegwijzer voortdurend verandert, wordt de brochure ondersteund door de website “Waterwegwijzer bouwen en verbouwen” op www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. Op deze website vindt u onder andere wetswijzigingen, technische detailinformatie en interessante internetlinks terug. Hou ze in het oog voor de meest recente informatie.
 

Brochure Waterwegwijzer Bouwen en Verbouwen

Waterwegwijzer

Bestel uw gratis exemplaar van de Waterwegwijzer Bouwen en Verbouwen.

www.vmm.be/publicaties
T 053 72 64 45
F 053 72 66 79

Vlaamse Milieumaatschappij
Infoloket
A. Van de Maelestraat 96
9320 Erembodegem

Geef uw naam, adres, organisatie en e-mail door.