Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Inwoner > Wonen > Milieu > Afval > Ophaling particulieren

Ophaling particulieren

Huisvuilzakken

De restfractie of het gewoon huisvuil moet aangeboden worden in de reglementaire huisvuilzakken. De huisvuilzakken zijn te koop bij de Aankoopdienst, de Financiële dienst (enkel op vrijdagvoormiddag !) en de Dienst Toerisme Nieuwpoort-Bad.
Kostprijs voor een gewone huisvuilzak: € 1,25/stuk.

Regeling ophaling restafval

De grote wijziging voor de ophaling van huisvuil bij particulieren bestaat in de aanpassing van de verschillende zones. In de toeristische zone A, alle straten en pleinen ten noorden van de Elisalaan, wordt het huisvuil 2 x per week opgehaald. In de stadskern, zone D, komt de vuilniswagen 1 x per week langs voor de ophaling van huisvuil. Zones B, C en E vormen een nieuwe overkoepelende zone ‘Groene wijken’ waar het huisvuil vanaf 1 januari 2014 1 x per 2 weken zal worden opgehaald in tegenstelling tot 1 x per week in 2013.

De ophaling van, GFT, papier en karton en PMD blijft ongewijzigd: 2 x per maand GFT, 1 x per maand papier en karton en 2 x per maand PMD. Grof vuil wordt 1 x per kwartaal opgehaald en dient vooraf aangevraagd te worden.

De wijziging in de routine van de ophaling van huishoudelijk restafval in de zones B, C en E is omdat er goed gesorteerd wordt waardoor de vuilniswagen op het einde van de ronde telkens slechts halfvol is of soms bijna leeg is. Op enkele jaren tijd verminderde het restafval van 350 kg per persoon per jaar in Nieuwpoort naar 120 kg per persoon per jaar. Dit is een sterke daling, maar het aantal ritten van de vuilniswagen voor restafvalophaling bleef onveranderd.

Daarenboven is Nieuwpoort niet de enige stad die deze tweewekelijkse methode toepast. Onder andere Ieper en Veurne halen het huishoudelijk restafval nu al 1 x per 2 weken op.

Om de inwoners van de ‘Groene wijken’ te belonen, worden er ondergrondse containers voorzien in de Haringhoek, de Pemenhoek, de Cardijnlaan en de Stuiverwijk, maar ook in Sint-Joris en Ramskapelle, waar dan dagelijks afval kan worden gedeponeerd. Respectievelijk de grootte van de schuif wordt er € 0,20 of € 0,50 gevraagd voor het gebruik van de ondergrondse containers.

Deze ‘breng’-methode bestaat al langer. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van glascontainers.
Het voordeel van deze methode is dat de inwoners dagelijks hun restafval kwijt zullen kunnen in de ondergrondse containers. Zo moeten er geen halfvolle zakken op de stoep geplaatst worden omdat die nog vlug mee zouden kunnen met de vuilniswagen.

Deze restafvalzakken voor de ondergrondse containers hoeven niet van de stad Nieuwpoort zelf te zijn. Deze voor de ophaling door de vuilniswagen wel! De kostprijs voor een restafvalzak bedraagt vanaf 1 januari 2014 € 1,25 per stuk. Hiermee gaat de stad Nieuwpoort de buurgemeenten achterna. Er hoeft geen sticker gekleefd te worden op de restafvalzakken die voor 1 januari 2014 werden aangekocht.

Wie dit wenst kan als particulier ook een container huren aan de stad Nieuwpoort:

  140L 240L
Zones B, C en E
(1 ophaling per 14 dagen)
€ 55 € 90

Zone D
(1 ophaling per week)

€ 105 € 180
Zone A
(2 ophalingen per week)
€ 210 € 360

Bovenstaande prijzen zijn op jaarbasis. Maar hoe beter je sorteert, hoe minder je betaalt!

Particulieren of inwoners van appartementen kunnen ook containers voor restafval huren. Voor meer inlichtingen hieromtrent kunt U contact opnemen met de verantwoordelijke van het Containerpark.

Afvalkalenders

Een gedetailleerde uitleg over de verschillende fracties en de organisatie van de ophalingen vind je in de afvalkalender waarop de precieze ophaaldata duidelijk vermeld staan. Nieuwe inwoners krijgen op het stadhuis na hun inschrijving in de gemeente automatisch een exemplaar van de afvalkalender.

Afvalkalenders 2018

Afvalkalender 2018 - Zone A (PDF, 7 MB)

Afvalkalender 2018 - Zone B, C en E (PDF, 3 MB)

Afvalkalender 2018 - zone D (PDF, 3 MB)

Info particuliere ophaling : milieudienst - T 058 22 44 51
Info bedrijfsafval ophaling en afvalcontainers: netheidsbeheerder Dirk Desaever - M 0498 92 92 83
Contact containerpark: T 058 24 15 03 – F 058 23 96 57

Persberichten stadskrant

Interactive Keywords