Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Inwoner > Wonen > Milieu > Afval > Ophaling en verwerking bedrijven

Ophaling en verwerking bedrijven

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe tarieven voor de ophaling en verwerking van bedrijfsafval. Volgens de huidige reglementering van de wetgeving van bedrijfsafval zijn we verplicht om de werkelijke kostprijs door te rekenen. De hieronder vermelde tarieven omvatten de werkelijke ophalings- en verwerkingskosten.

Als bedrijf wordt beschouwd iedere natuurlijke, rechtspersoon, tijdelijke of feitelijke vereniging, verenigingen van mede-eigenaars die gekend zijn met een ondernemingsnummer bij de kruispuntbank van de ondernemingen.

De bedrijven kunnen kiezen tussen de stad Nieuwpoort of een privé-bedrijf voor de ophaling en de verwerking van hun bedrijfsafval. Wie voor een samenwerking kiest met een privé-bedrijf moet zelf contacten leggen. De stad kom hier niet in tussen.

Wie in zee gaat met de stad Nieuwpoort kan opteren voor het gebruik van een bedrijfsafvalcontainer.

De bedrijven kunnen een contract afsluiten voor de ophaling van bedrijfsafvalcontainers van 140l, 240l of 1000l met de stad Nieuwpoort. Deze containers worden ofwel 1 x per week, 2 x per week of 2 x per week en dagelijks tijdens de vakanties opgehaald. Dit naargelang de voorkeur van het bedrijf.

Containers voor bedrijven:

  140L 240L 1000L
1 ophaling per week € 180 € 310 € 1.032
2 ophalingen per week   € 620 € 2.064
2 ophalingen per week en
dagelijks in de vakantieperiode
  € 1.365 € 4.540
Per bijkomende ophaling tijdens de ophaalrondes
binnen dezelfde ophaalzone
  € 38 € 60
Per bijkomende ophaling tijdens de ophaalrondes
in een andere ophaalzone
  € 75 € 120

De regeling voor papier en karton blijft ongewijzigd : de ophaling gebeurt wekelijks op maandag, tenzij de ophaling voor de particulieren op een andere dag valt.

PMD en GFT voor bedrijven wordt om de 14 dagen opgehaald, volgens de afvalkalender van de particulieren.

Bedrijfsafvalkalenders

Bedrijfsafvalkalender 2017 - restafval (PDF, 254 kB)

Bedrijfsafvalkalender 2017 - PMD, Papier en karton, GFT en grof vuil (PDF, 252 kB)

Bedrijfsafval 2018 - restafval (PDF, 242 kB)

Bedrijfsafval 2018 - PMD, Papier en karton, GFT en grof vuil (PDF, 251 kB)

Info bedrijfsafval ophaling en afvalcontainers: netheidsbeheerder Dirk Desaever - M 0498 92 92 83
Contact containerpark:  T 058 24 15 03 – F 058 23 96 57

Selectieve inzameling bedrijfsafval

Op 1 juni 2012 trad het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen in werking. Hoe beter om te gaan met bedrijfsafval en materialen, dat lees je in onderstaande brochure.

Voor info inzake bedrijfsafval en afvalcontainers: netheidsbeheerder Dirk Desaever - M 0498 92 92 83.

Brochure 'selectieve inzameling bedrijfsafval' (PDF, 2 MB)

Persberichten stadskrant

Interactive Keywords