Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Inwoner > Wonen > Milieu > Activiteiten > Groene Pluim

Groene Pluim

De stedelijke milieuraad reikt jaarlijks een ‘groene pluim’ uit aan een persoon, een bedrijf of een (natuur)vereniging die zich in het voorbije jaar heeft ingezet voor de natuur of het leefmilieu in Nieuwpoort. Deze groene pluim is een milieuverantwoord voorwerp en/of duurzaam geschenk.
De kandidaten voor de ‘groene pluim’ moeten minstens één jaar in Nieuwpoort wonen of lid zijn van een Nieuwpoortse (natuur)vereniging.
Iedere inwoner van Nieuwpoort, bedrijf of (natuur) vereniging van Nieuwpoort kan een eigen kandidaat voordragen. 
Op de kandidatuur moet de volgende informatie te vinden zijn:
• opsomming van de feiten waarvoor de kandidaat wordt voorgedragen;
• naam, adres en leeftijd van de kandidaat;
• naam van de club of persoon die de voordracht doet. Bovendien dient de kandidatuurstelling degelijk gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn
 

Winnaar Groene Pluim 2017

Project Domino krijgt de Groene Pluim 2017

De stedelijke milieuraad besloot tijdens haar zitting dd. 18 januari 2018 de Groene Pluim 2017 toe te kennen aan het Project Domino. Via het project “Domino - Bouwen aan kansen voor kinderen” worden o.a. gezinsondersteunende activiteiten georganiseerd, maar ook materiële steun verleent aan jonge gezinnen en financiering van het project “Stuwkracht” dat jongeren in het deeltijds onderwijs begeleid bij het behalen van hun diploma.

Een van de verwezenlijkingen is de tweedehandswinkel voor kinderen van 0 tot 12j. Dit initiatief, o.l.v. Ilona Evrard, kan rekenen op een team van 15 vrijwilligers. Zij recycleren daarbij kledij, schoolgerief, speelgoed en andere baby- en kinderspullen zodat deze gespaard worden van de afvalberg en een nieuw leven kunnen krijgen. Domino organiseert ook knutselactiviteiten met kinderen en streeft daarbij om zoveel mogelijk recyclage materiaal te benutten en recupereert stoffen tot nieuwe kussens, lakens en gordijnen.
De milieuraad ontving 3 nominaties, maar slechts 2 voldeden aan de gestelde criteria. Hiervan verkoos 1 genomineerde om zich geen kandidaat te stellen.
Uit handen van de voorzitter van de milieuraad, Alain Maes, ontving het Project Domino de Groene Pluim en een cadeaubon voor aankoop van Fairtrade producten bij een lokale handel.

Op de foto van vlnr: Alain Maes - voorzitter milieuraad, Ilona Evrard - verantwoordelijke Domino, Ann-Sofie Devloo - milieuambtenaar, Kris Vandecasteele - schepen van leefmilieu.
INFO: cel milieu An-Sofie Devloo – T 058 22 44 51

Winnaar Groene Pluim 2016

Wim Bovens en Mario Couvreur

De stedelijke milieuraad besloot in haar zitting dd. 17 januari 2017 de Groene Pluim 2016 toe te kennen aan Wim Bovens.
Wim Bovens is administratief medewerker van de natuurwerkgroep De Kerkuil die activiteiten in de IJzer- en Polderstreek ontwikkelt. De leden plaatsen nestkasten voor kerkuilen, sporen broedgevallen van bruine kiekendieven op, inventariseren steenuilen, ringen jonge torenvalken, planten hagen en houtkanten voor akkervogels en zoeken kraamkolonies van vleermuizen op. Alleen al door de grote verscheidenheid is het observeren en fotograferen van vogels in Nieuwpoort de moeite waard.
De milieuraad besloot de tweede genomineerde – Mario Couvreur – een Groen Pluimpje toe te kennen.
Mario Couvreur is in zijn vrije tijd een bezige bij op het gebied van natuur en groen en is lid van enkele milieugroeperingen. De laatste jaren ijverde hij via petities en sociale media voor het behoud van een aantal groene sites o.a. het 11.11.11 bosje. Groen is immers meer dan de optelsom van bomen, struiken en enkele kruiden en er moet steeds gedacht worden aan de toekomst van onze kinderen.
De milieuraad ontving 3 nominaties, maar slechts 2 voldeden aan de gestelde criteria.
Uit handen van de voorzitter van de milieuraad Jan Hauweele ontvingen beiden hun Groene Pluim en een cadeaubon voor aankoop van Fairtrade producten bij de lokale handel.
INFO: cel milieu Luc Leye – T 058 22 44 51
 

Winnaar Groene Pluim 2015

Tijdens de zitting van de milieuraad werd op woensdag 27 januari jl. overgegaan tot de beoordeling van de nominaties voor de jaarlijkse Groene Pluim. Er waren 3 genomineerden:
Monteny Isabelle verantwoordelijk voor haaratelier Attisch Marktstraat 39, Julien Vynck wonende Kokstraat als pionier van de volkstuinier, Roos Couvreur wonende Pieter Braeckelaan 61 als ‘groene huisvrouw’.
Deze nominaties werden als volgt gemotiveerd:
Haaratelier Attisch is in het bezit van een exclusiviteit nl.: plantenkleuringen! 100 % natuurlijke kleuringen die het haar niet beschadigen maar net beschermen. En dat vertaalt zich in een natuurlijke glans. Bovendien bevatten de kleuringen geen schadelijke stoffen en verdoezelen ze perfect de grijze haren. Zowel mannen, vrouwen als kinderen zijn al zo’n 23 jaar welkom in de kappersstoelen van Attisch. Iedere klant wordt hier in de watten gelegd met een oliebehandeling voor de haren. Hierdoor verbetert de conditie van uw haren, maar ook uw gemoedtoestand dankzij de aromatherapie. Isabelle peilt hierbij naar eventuele haarproblemen en naar uw gemoedstoestand. Helemaal herbronnen naar buiten stappen is hier niet zomaar een loze belofte. Attisch is dus niet zomaar ‘een kapper’. Attisch brengt haar klanten dichter bij de natuur en zorgt voor zowel een uiterlijke herbronning als een innerlijke.
Julien Vynck is een gepensioneerde stadsambtenaar en geniet van zijn dagen door talrijke uren te besteden aan zijn groenten te verzorgen in zijn volkstuintje langsheen de spoorwegbedding. Op een paar vierkante meter tovert hij tijdens het voorjaar en de zomer allerlei soorten groenten uit de grond. Samen met zijn collega’s tuiniers zorgt hij voor een typisch en uniek landschapselement langsheen het fietspad Diksmuide-Nieuwpoort.
Roos Couvreur wordt geprezen als milieubewust moeder aan het hoofd van een gezin van vier. Wereldschokkende daden heeft zij niet gesteld voor het respecteren van de wetten van de natuur. Maar door dagelijks bewust om te springen met de waarden van de natuur, draagt zij bij om er voor te zorgen dat onze natuur minder snel begint af te takelen. Via voeding, winkelen, afval sorteergedrag en bewust omgaan met water, energie en mobiliteit en ook wel dankzij de kleine inspanning van de overige leden van het gezin wordt de ecologische voetafdruk tot een minimum beperkt.

De heer Julien Vynck verzaakte echter aan zijn nominatie zodat twee kandidaten overbleven.
Na stemming kreeg Monteny Isabelle exploitant van Haaratelier Attisch, Marktstraat 39 de ‘Groene Pluim 2015’ uit handen van de voorzitter van de milieuraad Jan Hauweele alsook een cadeau cheque ter waarde van € 100 voor de aankoop van Fairtrade producten in de lokale handel.
Roos Couvreur kreeg de ‘Kleine Groene Pluim 2015’ samen met een cheque ter waarde van € 50 voor de aankoop van Fairtrade producten. Gezien zij niet aanwezig kon zijn werd dit overhandigd aan haar echtgenoot de heer Jacques Lawaese.
 

Winnaar groene pluim 2014

Tijdens de zitting van de milieuraad op woensdag 21 januari 2015 werd overgegaan tot de beoordeling van de nominaties voor de groene pluim 2014.
Er werd slechts één nominatie ontvangen op naam van mevr. Chris Dumon. De motivatie van deze nominatie werd als volgt geformuleerd: ‘naast haar talrijke andere milieu engagementen heeft zij immers ook een taak als vrijwilligster (meer bepaald het vervoer van gekwetste vogels in het VOC (opvangcentrum voor vogels en wilde dieren Oostende). Zij doet dit reeds ruim 30 jaar en heeft een ruime ervaring op dit gebied.
In het VOC kan je terecht met alle gekwetste, met olie besmeurde of zieke vogels en andere wilde dieren. Het doel is hulp te bieden aan deze dieren en ze terug de vrijheid te schenken.
Het VOC Oostende werd in 1984, onder de vleugels van het Marien Ecologisch Centrum, in eerste instantie opgericht voor de opvang en verzorging van olieslachtoffers. Al snel bleek er nood aan een algemeen opvangcentrum voor noodlijdende wilde dieren: ook nestjongen, verkeerslachtoffers, zieke dieren … kwamen terecht in het VOC Oostende. Naast de verzorging en rehabilitatie van wilde dieren, is deze vereniging bezig met het informeren en sensibiliseren over natuur en milieu. Bekendmaking naar het grote publiek is belangrijk. Hoe meer mensen dit centrum kennen, hoe meer hulpbehoevende dieren worden binnengebracht. Er wordt ook samengewerkt met diverse wetenschappelijke projecten. Vogels die vrijgelaten worden, krijgen een wetenschappelijke ring om hun poot. De kadavers worden gegeven aan diverse universiteiten en wetenschappelijke instellingen voor o.a. toxicologisch onderzoek. VOC is het enige wettelijk door Vogelbescherming en de Vlaamse Gemeenschap erkende Opvangcentrum langs de Belgische kust.
Dagelijks zijn er 4 tot 10 mensen in de weer om alle dieren te verzorgen en te voederen, afhankelijk van het seizoen en de drukte. Het gaat daarbij zowel om 5 vaste medewerkers, EVS’ers (European voluntary service) en vrijwilligers. Geregeld maken ook stagiairs of alternatief gestraften deel uit van het team.
De grootste groep werkkrachten in het VOC zijn natuurlijk de vrijwilligers. Maar liefst 150 à 200 mensen zetten zich soms dagelijks in voor het VOC en de dieren. Enerzijds heb je transporteurs die soms dagelijks dieren overbrengen naar het centrum; anderzijds heb je ook vrijwilligers die zich inzetten in de dierenverzorging, in de administratie, of zich in het A- team zich bezighouden met allerhande technische klusjes.
Het vogelopvangcentrum krijgt oproepen binnen van de volledige kust (inclusief regio Ieper en Poperinge). De opbellers zijn niet altijd zelf in staat het dier in nood naar het centrum te brengen, zodat een beroep gedaan wordt op het netwerk van transporteurs. Het VOC geeft aan de vrijwilliger het adres en de contactgegevens door van de vinder, waarna het dier opgehaald wordt. Er wordt niet verwacht dat er in bomen geklommen wordt of door een beek gewaad om dieren te vangen! Wel is er een uitgebreide toelichting en een lijst met tips-and-tricks wanneer je begint.
Onder een warm applaus van de aanwezigen kreeg mevrouw Chris Dumon uit handen van de voorzitter van de milieuraad Jan Hauweele, de Groene Pluim 2014. Als cadeau kreeg ze een cheque van € 100 voor de aankoop van Fairtrade producten in de lokale handel.
INFO: TD - cel milieu Luc Leye – T 058 22 44 51

Groene pluim 2014

Winnaar Groene Pluim 2013

Op 22 januari jl. reikte de stedelijke milieuraad de Groene Pluim 2013 uit. Deze werd toegekend aan de heer en mevrouw Geert Uytterhoeven, exploitanten van Outsider Coast.
Reeds verschillende jaren beschikt ‘The Outsider Coast’ gelegen Brugse vaart 50 over een volledig gamma Outdoor Activiteiten aan de Belgische Kust en in de Westhoek. The Outsider Coast opereert vanuit een aantal locaties die stuk voor stuk op hun eigen manier uniek zijn. Of het nu duinen, de waterwegen of de polders zijn, feit is dat ze allemaal gesitueerd zijn in een prachtig kader zowel wat de omringende natuur als wat de sportieve mogelijkheden in de omgeving betreft. Deze organisatie bestaat uit een jeugdverblijfcentrum ‘Het Kraaienest’, twee hotelboten nl. de ‘Karel Cogge’ en de ‘Jeanne Panne’ alsook een verblijfjacht ‘De Hendrik Geeraert’.
The Outsider Coast ontving intussen voor de 5e keer op rij het internationaal milieulabel ‘Groene Sleutel’. In feite zijn het twee ‘Groene Sleutels’, nl. voor het jeugdverblijfcentrum en als meetinglocatie. Deze onderscheidingen werden uitgereikt door de ‘Bond Beter Leefmilieu’ en ‘Toerisme Vlaanderen’. Het label was voor The Outsider Coast een bevestiging voor de extra inspanningen die de onderneming al jaren levert om bijvoorbeeld water en energie te sparen. Naast de inspanningen die al geleverd werden voor de vorige edities van de Groene Sleutel, zoals een waterzuiveringsinstallatie, zonnepanelen op de centra, een windmolen, … zijn er extra maatregelen genomen! Er werden onder andere volgende projecten ontwikkeld: vrijwillige compensatie CO2-emissie voor events, elektrisch ondersteunde bakfietsen voor logés om op verantwoorde manier boodschappen te doen, een insectenhotel (Buggingham Palace), Electric Golfcar Tour & Laserbattle als nieuwe bedrijfsevents zonder vervuiling, …
The Outsider Coast bewijst dat deelnemende ondernemingen de ‘Groene Sleutel’ niet zomaar krijgen. De laureaten moeten voldoen aan een hele reeks criteria voor energie, water en mobiliteit. Ze hebben een ambitieus milieubeleidsplan, milieubewuste medewerkers, springen zuinig om met water en energie, doen aan afvalpreventie en sorteren hun afval en sporen hun gasten aan tot milieubewust gedrag. De uitbaters organiseren activiteiten in het thema duurzaamheid en hebben oog voor groenonderhoud, voldoende open ruimte en duurzame mobiliteit. Bovendien moeten ze elk jaar opnieuw aantonen dat ze zich inspannen voor het milieu. Een onafhankelijke jury met vertegenwoordigers van de overheid, milieuorganisaties en de toeristische sector kent het label toe. De organisatie is ook in het bezit van een ‘charter duurzaam ondernemen’ dit is een hulpinstrument om duurzaam ondernemen concreet vorm te geven en te werken aan continue verbetering van de prestaties op milieu, sociaal en economisch vlak. Via het ondertekenen van het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen engageren bedrijven en organisaties zich om een actieplan te realiseren rond 10 thema’s.
INFO: cel milieu – T 058 22 44 51
 

Groene Pluim

Winnaar Groene Pluim 2012

groene pluim 2012

De uitreiking van de ‘Groene Pluim’ 2012 vond plaats op 23 januari 2013 in de raadzaal van het stadhuis.  Dit jaar ontving de milieuraad slechts één nominatie.  De heer Luc David mocht uit handen van de voorzitter van milieuraad Jan Hauweele de pluim in ontvangst nemen.

Al jaren zet Luc zich in om tijdens zijn vrije uren de natuur ‘in Nieuwpoort in beeld’ te brengen. Dit laat een niet te miskennen digitaal spoor na voor onze toekomstige generaties. Zijn voorkeur gaat daarbij uit naar wat er allemaal reilt en zeilt in en om de IJzermonding met een voorkeur voor de ‘zeehonden’. Zijn waarnemingen vormen ook een bron van inventarisatiewerk die later ongetwijfeld nuttig zal kunnen gebruikt worden. De zo verworven natuurkennis laat hem dan beroepshalve toe om dit concreet toe te passen. Door het volgen van een cursus natuurgids is zijn natuurhobby nu ook nog meer wetenschappelijker onderbouwd. Vermelden we tenslotte zijn jaarlijkse belangeloze inzet tijdens de opruimdagen in het natuurreservaat ‘De IJzermonding’.

In het verleden werd de Groene Pluim reeds uitgereikt aan de heer Jan Hauweele (coördinator van tal van milieuverenigingen), de heer Ignace Puystiens (compostmeester), aan Jan Deschepper (milieubewuste syndicus van de Res. Nereïden) en het echtpaar Rossey-Plaetevoet (bouw energiezuinige woning), het ‘groene’ gezin van Marc Vermote en de heer Defoer Philip voor zijn padden overzetactie.


 

Winnaar Groene Pluim 2011

winnaar Groene Pluim 2011

Op initiatief van de stedelijke milieuraad wordt jaarlijks een ‘groene pluim’ uitgereikt. Deze prijs wordt toegekend aan een persoon (man/vrouw of jongere), een bedrijf of een (natuur-)vereniging die zich in het voorbije jaar verdienstelijk opstelde voor de natuur en/of leefmilieu in Nieuwpoort.
Op dinsdag 24 januari 2012 besliste de milieuraad om de Groene Pluim 2011 uit te reiken aan de heer Defoer Philip wonende in de Groendreef voor zijn jarenlange inzet bij de jaarlijkse paddentrek.
De amfibieëntrek of paddentrek is het verschijnsel dat zich elk jaar voordoet bij een aantal soorten amfibieën van gematigde streken. De dieren komen praktisch gelijktijdig uit hun winterslaap en trekken dan massaal naar een nabijgelegen poel, plas of gracht om hun eieren af te zetten en te bevruchten. Het trekgedrag van amfibieën valt vooral op wanneer de trekroute een weg kruist. Dan vinden tientallen, soms honderden dieren een einde onder de wielen van voorbijrijdende auto's, of worden door de snelheid van de voertuigen tegen het koetswerk geslagen. Natuurverenigingen proberen dit te verhelpen door het organiseren van overzetacties. Vooral raapacties, waarbij de dieren van de weg worden geraapt, en afsluitingen met schermen en emmers komen veel voor.
In Nieuwpoort doet de paddentrek zich vooral voor in de Louisweg ter hoogte van het revalidatiecentrum Ter Duinen; de padden komen vanuit de Simli III en trekken de plassen en poelen gelegen in het natuurgebied Groenendijk (waar het voormalig zuiveringscentrum ligt) in de Victorlaan. Kortom: vrijwilligerswerk is hier meer dan noodzakelijk. De Milieuraad besloot dan ook de Groene Pluim 2011 toe te kennen aan Philip Defoer voor zijn vrijwilligerswerk. 

Een tweede genomineerde voor de Groene Pluim was de heer Dominique Vandenbohede voor zijn bijenproject. Het gaat immers niet goed met de bijen. Onze belangrijkste bondgenoten in de voedselproductie sterven letterlijk uit. Honingbijen verdwijnen uit hun korven en studies tonen aan dat de wilde soorten het zo mogelijk nog slechter doen. Een veelgestelde vraag over insecten is ‘wat is hun nut?’ Wat bijen betreft trekt niemand dat in twijfel. Naar schatting 84% van de 264 landbouwgewassen in Europa en een veelvoud aan wilde planten zijn afhankelijk van insecten voor hun bestuiving. De groep van de bijen (Apidea) neemt hiervan het grootste gedeelte voor haar rekening. Dat gebeurt niet alleen door de honingbij. In Vlaanderen komen ook nog bijna 350 soorten wilde bijen voor. Dominique Vandenbohede is een gepassioneerde Nieuwpoortse bijenkweker die mede door zijn hobby bijdraagt tot het in stand houden van een eeuwenoude traditie die rechtstreeks het milieu ten goede komt.
In het verleden werd de Groene Pluim reeds uitgereikt aan de heer Jan Hauweele (coördinator van tal van milieuverenigingen), de heer Ignace Puystiens (compostmeester), aan Jan Deschepper (milieubewuste syndicus van de Res. Nereïden) en het echtpaar Rossey-Plaetevoet (bouw energiezuinige woning) en het ‘groene’ gezin van Marc Vermote.
INFO: cel milieu, W. De Roolaan 90 - T 058 22 44 51.
 

Winnaar Groene Pluim 2010

Mar Vermote

Het gezin van Marc Vermote, Brugse Steenweg 2 organiseert al jaren bij hem thuis een afhaalpunt van bio-groenten en bio-fruitpakketten.  Men kan er de pakketten wekelijks afhalen waarbij het gezin instaat voor een vlotte coördinatie.