Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Inwoner > Wonen > Milieu

Milieu

Niemand mag zonder voorafgaande en schriftelijke vergunning van de bevoegde overheid een als hinderlijk ingedeelde inrichting die behoort tot de eerste of de tweede klasse exploiteren of veranderen.
Welke de te nemen stappen zijn verneemt u op de pagina 'Milieuvergunningen'.

Nieuwpoort draagt zorg voor het milieu en vraagt aan haar inwoners hun steentje daartoe bij te dragen.  Op welke manier dit kan vindt u terug op de pagina's 'Afval', 'Water' en 'Lucht'.

Mede dankzij de inspanningen van de hogere overheid mogen wij trots zijn op onze drie natuurreservaten: Groenendijk, Simli III en de Ijzermonding.

Verder kom je hier ook meer te weten wat te doen bij overlast van ratten en verwilderde dieren zoals katten, eenden, enz...

Nieuwe normen voor muziekactiviteiten

Vanaf 1 januari 2013 gelden in Vlaanderen nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten. De regelgeving over het maximale geluidsniveau geldt voor alle muziekactiviteiten die toegankelijk zijn voor publiek en waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld.
Voor uitbaters van cafés, feestzalen, fitnesscentra enz. of organisatoren van fuiven of andere muziekactiviteiten kan dit gevolgen hebben. In de nieuwe reglementering worden elektronisch versterkte muziekactiviteiten in drie categorieën ondergebracht, afhankelijk van het geluidsniveau.

In 'categorie 1' is het maximale geluidsniveau kleiner of gelijk aan 85 dB(A);
in 'categorie 2' is het groter dan 85 dB(A) en kleiner of gelijk aan 95 dB(A);
in 'categorie 3' ligt het maximale geluidsniveau tussen 95 en 100 dB(A).

Hoe hoger de categorie, hoe meer begeleidende maatregelen je als exploitant of organisator van een muziekevenement moeten nemen. Muziekactiviteiten met een maximaal geluidsniveau groter dan 100 dB(A) zijn niet toegelaten. Het college van burgemeester en schepenen kan wel geval per geval strengere normen en bijkomende voorwaarden opleggen.

Geluidsnormen voor muziekactiviteiten zijn er niet alleen om overlast te vermijden. Ze zijn er ook om te voorkomen dat de oren van het publiek en de medewerkers worden beschadigd. Gehoorschade treedt sneller op dan je denkt en is bijna altijd onomkeerbaar. Wie geregeld wordt blootgesteld aan te hoge volumes loopt bijna zeker schade op, vaak zonder het te voelen of te weten. Een verminderd gehoor of tinnitus (permanente oorsuizingen) zijn het resultaat.

Om te voldoen aan de nieuwe wetgeving zullen sommige organisatoren of uitbaters over een apparaat moeten beschikken dat het geproduceerde geluid meet en registreert.

Er bestaan handige brochures waarin je alle informatie over deze nieuwe wetgeving kunt terugvinden.


 

Milieu

Diensthoofd:
An-Sofie Devloo, milieu-ambtenaar
Openingsuren:
Elke werkdag van 8 u. - 12 u.
Tel:
058 22 44 51
E-mail:
milieu@nieuwpoort.be
Adres:
Willem De Roolaan 90
8620 Nieuwpoort