Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Inwoner > Wonen > Leven en welzijn > Sociaal Huis > Voordeelpas - onderwijscheques - school- en studietoelage

Voordeelpas - onderwijscheques - school- en studietoelage

School- of studietoelage

Studietoelage

 

Op 1 januari 2019 is het Groeipakket, de vernieuwde kinderbijslag, van start gegaan. De schooltoelagen voor het kleuter-, lager en secundair onderwijs werden in het Groeipakket geïntegreerd. De afdeling Studietoelagen voorziet alleen nog studietoelagen voor studenten in het hoger onderwijs.  

Zit jouw kind in het kleuter-, lager of secundair onderwijs? Volgt je dochter of zoon (of jijzelf) een HBO5-opleiding verpleegkunde?  

Als je daar recht op hebt, ontvang je automatisch een schooltoeslag via je uitbetaler van het Groeipakket.  Meer informatie op www.groeipakket.be.  

Ben je student in het hoger onderwijs?  

Dan moet je wél een aanvraag indienen bij de afdeling Studietoelagen. Dit kan telkens vanaf 1 augustus tot 1 juni (voor het startende/lopende schooljaar).

NIEUW vanaf schooljaar 2020-2021:

  • De aanvraag gebeurt altijd door de student zelf. Die beslist of ouders toegang krijgen tot het dossier.
  • Een aanvraag indienen kan enkel digitaal via een nieuw online loket. Zie www.studietoelagen.be
  • Het Sociaal Huis kan de dossiers niet meer raadplegen.

 

 

Voordeelpas Jeugd - Cultuur - Sport

Voordeelpas 2020

Alle inwoners van 2,5 tot en met 25 jaar ontvangen jaarlijks een voordeelpas in de bus. Met deze pas krijgen ze 50% korting op culturele activiteiten, ingericht door de stad of AGB Nieuwpoort.

Wie aan de voorwaarden voldoet, kan een speciale code aanvragen (VDP+), waardoor de pas nog veel meer voordelen biedt:

50% korting:
- Jeugddienst: bij de naschoolse opvang, speelpleinwerking, SWAP en jeugdactiviteiten*
- Sportdienst: bij sportactiviteiten*, kampen en de sportpas
- Zwembad: op de 10-beurtenkaart, het abonnement, zwemactiviteiten*, de sportpas en kampen
- Nieuwpoortse verenigingen: op het lidgeld, kampen, losse activiteiten* en aankoop uniform
- WAK (beeldende kunsten) en StAPwest (muziek, woord, dans): op het inschrijvingsgeld, ook in filialen buiten Nieuwpoort voor activiteiten die niet in Nieuwpoort aangeboden worden
- Gezinsbond Nieuwpoort en Sint-Joris - Ramskapelle: bij de activiteiten (niet op het lidgeld)
- Bezoekerscentrum Westfront: op de toegangsprijs (gratis tot 7 jaar)

*: - Activiteiten georganiseerd door stadsdiensten: De korting geldt enkel als het logo VDP+ op de affiches en flyers staat vermeld.
- Extra activiteiten georganiseerd door verenigingen: De korting geldt enkel bij activiteiten die voor alle leden zijn bedoeld en is beperkt tot 1 activiteit per kalenderjaar per vereniging, met een maximum tussenkomst van 25 EUR.

Terugbetaling:
- 25% na aankoop Buzzy Pazz (betalingsbewijs op naam meebrengen).
- 50% na aankoop/huur van materiaal nodig als lid  van een vereniging, WAK of StAPwest - max. 150 EUR per jaar (kasticket en bewijs lidmaatschap meebrengen).

Extra voordelen:
- Aankoop onderwijscheques (zie verder)
- Toegang tweedehandswinkel Domino: Sociaal Huis: kinderkledij tot 12 jaar en speelgoed. Open: Elke dinsdag: 9 u. - 11.45 u. en de 1e zaterdag van de maand: 9 u. - 11.45 u.  Meer info: domino@nieuwpoort.be - M 0498 92 92 55 (Ilona Evrard)

Welke gezinnen* kunnen de VDP+ voor hun kinderen aanvragen?

- Recht op leefloon - te bewijzen via een recent attest van het OCMW.
- Recht op verhoogde tegemoetkoming bij de mutualiteit - te bewijzen via een recent attest van de mutualiteit.
- Onder budgetbeheer, schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling - te bewijzen via een attest van de schuldbemiddelaar/budgetbeheerder, waaruit blijkt dat het gezin op het moment van de aanvraag onder budgetbeheer, schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling staat.
- Het gezamenlijk netto belastbaar gezinsinkomen mag niet meer bedragen dan anderhalf keer het leefloon (jan 2020: max. 22.586,76 EUR) - te bewijzen via het recentste aanslagbiljet in de personenbelasting en indien van toepassing een attest van de FOD Sociale Zekerheid.

NIEUW in 2020: pleegkinderen hebben recht op een VDP+ zonder verdere voorwaarden - te bewijzen via attest Pleegzorg Vlaanderen.

*: -  Bij feitelijk samenwonenden zonder gemeenschappelijke kinderen wordt enkel rekening gehouden met het inkomen, statuut of de financiële regeling van de eigenlijke ouder of pleegouder en niet van de persoon met wie men samenwoont. Indien aan de voorwaarden voldaan is, wordt enkel aan de eigen biologische, adoptie- of pleegkinderen een code toegekend, niet aan de kinderen van de persoon waarmee men samenwoont.
- De inkomens van familieleden tot de derde graad (ouders, grootouders, broers, zussen, kinderen, kleinkinderen) worden niet meegerekend.

Waar kan je de VDP+ aanvragen?

Kom hiervoor langs in Het Sociaal Huis en breng het voordeelpasje van je kind(eren) en het juiste bewijs (afhankelijk van je situatie) mee.

Heb je nog vragen? Denk je in aanmerking te komen voor de VDP+?

Neem zeker contact op met Het Sociaal Huis. De voordelen lonen de moeite!


 

VDP+

Flyer voordeelpas 2020 (PDF, 64 kB)

Onderwijscheques

Onderwijscheques 2018-2019

Onderwijscheques kunnen gebruikt worden om de schoolfactuur te betalen.
Ook veel scholen buiten Nieuwpoort aanvaarden deze cheques. Vraag dit na op het secretariaat van de school.

Wie kan deze cheques aankopen?
(Ouders van) kinderen en jongeren met een code op de voordeelpas (VDP+), die in Nieuwpoort gedomicilieerd zijn en in het kleuter, lager of secundair onderwijs zitten. De cheques staan op naam.

Hoeveel kan je er per kind per schooljaar aankopen?
Kleuteronderwijs: voor een max. waarde van 50 EUR  - kostprijs: 10 EUR
Lager onderwijs: voor een max. waarde van 100 EUR - kostprijs: 20 EUR
Secundair onderwijs: voor een max. waarde van 150 EUR - kostprijs: 30 EUR

Waar kan je de cheques aankopen?
In het Sociaal Huis, Infopunt Welzijn, Astridlaan 103 - T 058 22 38 75 - sociaalhuis@nieuwpoort.be
Cash te betalen! 

Wanneer kan je ze aankopen?
De cheques zijn verkrijgbaar van midden augustus tot eind juni. 

Vergeet de voordeelpas van je kind(eren) niet mee te brengen bij de eerste aanvraag!

Aanvraagformulier onderwijscheques (PDF, 145 kB)

Tussenkomst Buzzy Pazz

Elke Nieuwpoortse jongere krijgt automatisch 50% vermindering bij de aankoop van een Buzzy Pazz bij De Lijn, dankzij tussenkomst van het stadsbestuur.
Wie een voordeelpas met speciale kortingscode (VDP+) heeft, kan nog eens 25% van het betaalde bedrag terugkrijgen!
Kom hiervoor langs bij het Sociaal Huis, met de voordeelpas, een betalingsbewijs op naam en de Buzzy Pazz of MOBIB-kaart van je kind.

Aanvraagformulier Buzzy Pazz (PDF, 154 kB)