Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Inwoner > Wonen > Leven en welzijn > Pensioen

Pensioen

In het Kabinet van de Burgmeester kan je informatie verkrijgen over jouw toekomstig pensioen.

In België bestaan er drie pensioenstelsels:

  • het werknemersstelsel;
  • het zelfstandigenstelsel;
  • het ambtenarenstelsel. 

Als je een gemengde loopbaan hebt, dan zal je een pensioen ontvangen uit twee of drie stelsels. Voor wie over een te laag of geen pensioen beschikt, kan een aanvraag indienen voor de inkomensgarantie voor ouderen (IGO).  

De Pensioenlijn '1765'

Via het gratis telefoonnummer ‘1765’ kan de burger terecht voor alle vragen over het wettelijke pensioen, ongeacht het stelsel waarin je gewerkt hebt. Het nummer 1765 is gratis voor oproepen vanuit België. De Pensioenlijn is ook bereikbaar vanuit het buitenland via het betalende nummer +32 78 15 1765 . 

De Pensioenlijn is alle dagen van de week bereikbaar van 9 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 17 u.  

Pensioen aanvragen

Als je met pensioen gaat op de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar, dan hoef je geen aanvraag in te dienen. De aanvraag wordt automatisch één jaar voor de oppensioenstelling opgestart. Volgende personen moeten een pensioenaanvraag indienen :

  • Werknemers of zelfstandigen die vervroegd met pensioen gaan vanaf 62,5 jaar (met een minimum loopbaan van 41 jaar).
  • Werknemers of zelfstandigen die na de wettelijke pensioenleeftijd op pensioen gaan.
  • Personen die als weduwe/weduwnaar in aanmerking komen voor een overlevingspensioen(wanneer de echtgenoot of echtgenote op het ogenblik van het overlijden nog actief was).
  • Personen die in aanmerking komen voor een rustpensioen van de uit de echtgescheiden echtgenoot/echtgenote.

Ambtenaren vragen het pensioen aan via de personeelsdienst van de openbare instelling.  

De aanvraag doe je persoonlijk bij de secretaresse van de Burgemeester. Je brengt je identiteitskaart mee. Indien je je niet persoonlijk kan aanmelden, dan geef je een volmacht aan een andere persoon. De aanvraag wordt digitaal doorgestuurd naar de Rijksdienst voor pensioenen en/of het Rijksinstituut voor Sociale Verzekering voor Zelfstandigen.   

Je ontvangt van het stadsbestuur een bewijs van de ingediende aanvraag. Je moet dit document goed bewaren tot de volledige procedure is afgelopen.   

De federale pensioendienst zal je daarop documenten toesturen, die je moet invullen en terugsturen. Je kan altijd terecht bij de secretaresse van de Burgmeester, indien je problemen ondervindt met het invullen van deze documenten.  

MyPension

De website www.mypension.be (externe link) is het online pensioenportaal voor alle gepersonaliseerde informatie over wettelijke en aanvullende pensioenen voor de actieve en gepensioneerde werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. Via dit portaal kan je pensioenaanvragen indienen, gegevens bekijken, pensioenloopbaan raadplegen, dossier status bekijken, betalingen raadplegen etc.

Voor meer informatie i.v.m de berekening van pensioenen:
  • www.pensioendienst.fgov.be (externe link). (werknemers en ambtenaren)
  • www.rsvz.be (externe link) (zelfstandigen)

Zitdag pensioendienst

Elke eerste dinsdag van de maand kun je terecht in het Sociaal Huis met vragen in verband met het pensioen. 

Experts van de diensten RVP (werknemers) en RSVZ (zelfstandigen) staan je met raad en daad bij en helpen je verder waar nodig.

Voor inlichtingen over het pensioen van zelfstandigen is dit van 9 u. tot 11.30 u. Voor het pensioen van loontrekkenden (werknemers) is dit van 9 u. tot 11.30 u. en van 13.30 u. tot 16 u.   

Opgelet: in augustus wordt geen zitdag georganiseerd. 

 

Internationaal pensioenadvies kun je verkrijgen bij de Federale Pensioendienst in de Zuidertoren in Brussel op 8 en 9 en oktober 2019. Tussen 9 u. en 12 u. en 13.30 u. en 16 u. kun je daar terecht.

Enkel op afspraak! Dit kan via tel. 0032 2 612 57 13.