Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Inwoner > Wonen > Burgerlijke Stand > Wettelijke samenwoning

Wettelijke samenwoning

De wet van 23 november 1998, van kracht sinds 1 januari 2000, heeft het Burgerlijk Wetboek gewijzigd door de wettelijke samenwoning in te voeren.
De wetgever biedt op deze manier de mogelijkheid om een officieel karakter te geven aan de vormen van samenwoning om voor de samenwonenden een relatieve juridische zekerheid te creëren. 
De verzoekers geven de verklaring, eventueel vergezeld van een attest van de notaris die de akte heeft verleden, tegen ontvangstbewijs af aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand die nagaat of beide partijen aan de voorwaarden voldoen.
Bij goedkeuring maakt de ambtenaar van de Burgerlijke Stand melding van deze verklaring in het bevolkingsregister.
 

Info

Dienst Burgerlijke Stand - Loket 4 Stadhuis
T 058 22 44 42