Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Inwoner > Wonen > Burgerlijke Stand > De wilsverklaring

De wilsverklaring

Een wilsverklmaring of behandelingsbeschikking, is een document warmee een persoon, bij volle bewustzijn, meedeelt wat er al dan niet moet gebeuren als hij of zij in een lichamelijke of geestelijke toestand zou geraken waarin er geen redelijke hoop op genezing meer is.

Concreet drukt de ondertekenaar van dit document hierdoor zijn wensen uit over het al dan niet mediosch behandelen in bepaalde situaties en over het al da niet toepassen van sommige vormen van euthanasie.
Daarnaast vermeldt hij of zij een aantal persoonlijke gegevens, zoals het adres van de hoofdverplaatsplaats, Rijksregisternummer, de geboorteplaats en -datum.  De combinatie van deze persoongegevens met de naam en de voornaam van de verzoeker, moeten toelaten om uit te maken of de persoon die zich in een situatie bevindt waarin euthanasie kan toegepast worden, dezelfde is als de persoon die de wilsverklaring opstelde.

De wilsverklaring betreft de behandeling en is wettelijk afdwingbaar.  Hierbij vraagt de ondertekenaar dat, voor het geval hij/zij niet meer in staat is om zelf te beslissen, een arts euthanasie toepast (conform de wet van 28 mei 2002).

De wilsverklaring geldt enkel voor comateuze patiënten en moet om de 5 jaar herbevestigd worden.  De betrokkene is hiervoor zelf verantwoordelijk, zowel voor het opmaken als voor het verwittigen van de getuigen en vertrouwenspersonen.
De persoon die een wilsverklaring voor euthanasie opstelde, kan deze verklaring op elk moment herzien of intrekken.

Info

Dienst Burgerlijke Srand - Loket 4 Stadhuis
T 058 22 44 42