Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Inwoner > Wonen > Bouwen, verbouwen en verhuizen > Regelgeving > Fiscale maatregelen

Fiscale maatregelen

Wanneer je bouwt, verbouwt, sloopt of een eigendom bezit dan zijn er bepaalde fiscale maatregelen van toepassing.

Hier volgt een overzicht van deze financiële maatregelen:

Belasting over de toegevoegde waarde (BTW)

Voor nieuwbouwwoningen is een BTW-tarief van 21 % van toepassing.
Een woning renoveren kan aan een BTW-tarief van 6 % (woningen vanaf 5 jaar oud).
Deze maatregel is ook interessant voor energiebesparende werken: plaatsing van isolatie, plaatsen van superisolerend glas, vervangen van centrale verwarmingsketel, ...

Om van het BTW-tarief van 6 % te kunnen genieten moet je wel rekening houden met de volgende voorwaarden:

 • Je mag je woning omvormen, renoveren, verbeteren, herstellen en onderhouden
  Een oude woning volledig afbreken en herbouwen of alleen enkele muren behouden kan niet. Reinigingswerken, zoals het schoonmaken van ramen, zijn ook uitgesloten.
 • Het moet gaan om een private woning. Kantoorgebouwen en winkels komen niet in aanmerking.
 • Je moet de werken laten uitvoeren door een geregistreerd aannemer.
 • De aannemer moet een attest afleveren waarin hij verklaart dat de woning ouder is dan 5 jaar en dat ze voor private doeleinden zal gebruikt worden.

Ook voor nieuwbouw?!
De federale regering heeft de BTW op nieuwbouw , die momenteel 21 % bedraagt, gedurende 1 jaar verlaagt tot 6 % op de eerste schijf van 50.000 euro.
 

Meer info:
Financiën controle BTW
Juul Filliaertweg 41
8620 Nieuwpoort
Tel: 0257 737 00
Fax: 0257 963 20

Kadastraal inkomen

De administratie van het kadaster stelt voor alle gebouwde en ongebouwde onroerende goederen een kadastraal inkomen vast. Indien u bouwt of verbouwt zal de administratie van het kadaster het kadastraal inkomen opnieuw vastleggen.

Belangrijk om weten is dat wanneer u een deel van een gebouw sloopt, of volledig sloopt het kadastraal inkomen vermindert.

 • werken vrijgesteld van stedenbouwkundige vergunning: dient u zelf de administratie van het kadaster op de hoogte te brengen
 • werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is: de bouwplannen met de stedenbouwkundige vergunning worden rechtstreeks overgemaakt aan de administratie van het kadaster

Voor uitleg en bezwaren i.v.m. het kadastraal inkomen:
Antenne 304 - controle kadaster Nieuwpoort
Juul Filliaertweg 41
8620 Nieuwpoort
Tel: 0257 737 10
Fax: 0257 963 21
e-mail: contr.kad.nieuwpoort@minfin.fed.be
Open van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en na afspraak.

Onroerende voorheffing

Op het hierboven vermelde kadastraal inkomen moet onroerende voorheffing betaald worden. De onroerende voorheffing omvat een aandeel voor het gewest, de provincie en de stad Nieuwpoort. In bepaalde gevallen is vermindering van onroerende voorheffing mogelijk.

Vermindering onroerende voorheffing

Huurders en eigenaars met gehandicapte gezinsleden (op hetzelfde adres gedomicilieerd) of twee of meer kinderbijslaggerechtigde kinderen ten laste of als ze zelf voor minstens 66% arbeidsongeschikt zijn, hebben recht op een forfaitaire vermindering van de onroerende voorheffing.
Een kind met handicap met een ongeschiktheid van minstens 66% telt voor twee kinderen ten laste.

Belangrijk: de handicap moet te bewijzen zijn voor de leeftijd van 65 jaar!

Voorwaarden:

Het gezin telt 1 of meer personen met een handicap (de gehandicapte persoon hoeft geen familielid te zijn). Je wordt beschouwd als een persoon met een handicap als:

 • het verdienvermogen verminderde tot één derde
 • de vermindering van zelfredzaamheid minstens negen punten bedraagt
 • het gaat om een 66% blijvende invaliditeit
 • de handicap aangeboren is of de feiten die tot de invaliditeit geleid hebben zich voordeden vóór de leeftijd van 65 jaar
 • de verminderingen gelden uitsluitend voor de woning die men volgens het bevolkingsregister bewoont op 1 januari van het aanslagjaar

Hoe aanvragen?

 • als u eigenaar bent van een woning en recht hebt op een vermindering, dan stuurt u een attest van de handicap op naar de Belastingsdienst voor Vlaanderen - Onroerende voorheffing, Bauwensplaats 13 bus 2, 9300 Aalst
 • Aas u huurder bent en u recht hebt op een vermindering, moet de eigenaar van de huurwoning het bedrag van deze vermindering jaarlijks aftrekken van de huurlast. U meldt dit aan de Belastingdienst voor Vlaanderen, Onroerende Voorheffing en dit best in samenspraak met de eigenaar van de huurwoning
   

Hoeveel vermindering?

De bedragen van de vermindering worden elk jaar aangepast, dus voor inlichtingen richt u zich best tot de bevoegde dienst Onroerende voorheffing. De vermindering is maar geldig voor één woning.
 

Meer info:
Belastingsdienst voor Vlaanderen - Onroerende voorheffing
Bauwensplaats, 13, bus 2
9300 Aalst
Tel: 053 72 23 70