Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

Energieprestatieregelgeving

VEA

Vanaf 1 januari 2006 moeten nieuwbouw- en verbouwde woningen waarvoor een stedenbouwkundige aanvraag ingediend wordt, voldoen aan de Energieprestatieregelgeving (EPB). Ze moeten een bepaald niveau van thermische isolatie en energieprestatie (verwarmingsinstallatie, ventilatie, zonne-energie...) halen. En bij nieuwbouwwoningen moet je zorgen voor een minimale en gecontroleerde ventilatie.

Voor welke gebouwen geldt EPB?

De regelgeving rond Energieprestaties en het Binnenklimaat (EPB) geldt voor de stedenbouwkundige aanvraag van elk gebouw dat verwarmd of gekoeld wordt. Dus niet alleen woningen, maar ook kantoren, scholen, industriële gebouwen of ziekenhuizen.

Bij verbouwingen is de regelgeving van toepassing als de woning wordt verbouwd én als hiervoor een stedenbouwkundige aanvraag nodig is met verplichte tussenkomst van een architect.

Bij het indienen van je bouwaanvraag moet je naast de papieren voor de stedenbouw en de bouwplannen een extra formulier afgeven dat ingevuld wordt door de architect. Op dit papier staat de berekening van het E-peil en K-peil.

Na de oplevering van het gebouw stel je een ‘verslaggever’ aan (dit kan je architect zijn of een ander bevoegd persoon) die de ‘EPB-aangifte’ opmaakt. Deze aangifte kan jou, na goedkeuring, een Energieprestatiecerficaat opleveren.

Hoe voldoe je aan deze regelgeving?

Energiezuinig bouwen en verbouwen start met de eerste pennentrek van de architect. Het is zeer belangrijk dat je vanaf de ontwerpfase van je nieuwe of te verbouwen woning rekening houdt met de opgelegde niveaus van isolatie, energieprestatie en ventilatie. Dus met het latere energieverbruik.
Bezin voor je begint en doe dit samen met je architect. Ga deze checklist na samen met je architect. Heb je zorg en aandacht besteed aan:

  • de compactheid en de oriëntatie van je woning
  • de thermische isolatie in het dak, de muren en de vloer
  • de luchtdichtheid van je woning
  • hoogrendementsglas en goed isolerende ramen
  • een energiezuinig ventilatiesysteem
  • een hoog renderende installatie voor verwarming en warm water
  • het benutten van zonnewarmte (oriëntatie en eventueel zonneboiler)
  • een zonwering die het teveel aan zomerse zon buiten houdt

Op het einde van het verhaal mag het E-peil van je woning maximaal 100 en het K-peil maximaal 45 zijn.

Het E-peil = het energiegebruik van een woning

De zorg voor een energiezuinige, geïsoleerde en geventileerde woning heeft effect op het totale energieverbruik. Een maat voor dit energieverbruik noemen we de energieprestatie of het E-peil. Dit E-peil geeft een beeld van het energieverbruik van de woning en haar vaste installaties in normale omstandigheden.
Kortom: hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning is.

Het K-peil = het isolatiepeil van een woning

Het K-peil is het totale isolatiepeil van een woning. Het houdt rekening met de warmteverliezen door alle buitenmuren, daken, vloeren en vensters. Kortom: hoe lager het K-peil, hoe beter je woning geïsoleerd is.

Zal ik mijn architect meer moeten betalen voor deze regelgeving?

De taak en de verantwoordelijkheid van de architect worden groter. Hier staat een extra ereloonvergoeding tegenover. Als je je architect ook aanstelt als verslaggever, heeft hij of zij recht op de ereloonvergoeding voor het opmaken van de EPB-aangifte en het energieprestatiecertificaat.
Als u een andere verslaggever kiest, wordt een afzonderlijk contract gesloten met die persoon. De kosten voor het opstellen van de EPB-aangifte hangen onder andere af van de grootte en de complexiteit van de woning en het uitgevoerde werk (bouwen of verbouwen). Die externe persoon moet zich inwerken in het bouwproces en zijn prijskaartje zal dus hoger liggen.

Infofiche energieprestatieregelgeving

Bij de stedenbouwkundige vergunning zit een infofiche energieprestatieregelgeving van de te volgen procedure.

Infofiche energieprestieregelgeving particuliere bouwers-verbouwers (PDF, 73 kB)

Dienst Omgeving

Diensthoofd:
Damian Rommens, wd. omgevingsambtenaar
Openingsuren:
Elke werkdag van 8 u. - 12 u.
Tel:
058 22 44 53
E-mail:
stedenbouw@nieuwpoort.be
Adres:
Willem De Roolaan 90
8620 Nieuwpoort